Isnin, November 17, 2014

Kesian Rakyat : Harga rumah akan terus meningkat 3%-4% bilamana GST dilaksanakan

Laporan Indeks Harga Rumah oleh firma Penyelidikan Global Knight Frank pada Jun 2014 menunjukkan Malaysia berada pada tempat ke-15 dalam senarai harga rumah tertinggi di dunia.

• Menurut Persatuan Pemaju Perumahan (REHDA) harga rumah akan terus meningkat 3%-4% bilamana GST dilaksanakan pada 1 April 2015. Walaupun sektor hartanah kediaman tidak dikenakan GST (exempted dimana pemaju tidak boleh kenakan output GST dan juga tidak boleh tuntut input GST) tetapi bahan binaan dan fi professional dikenakan GST kepada pemaju, jadi pemaju akan serapkan kos ini dalam harga rumah.

Kami mencadangkan bagi mengelakan kenaikan dalan harga hartanah kediaman bilamana GST dilaksanakan, sektor hartanah kediaman hendaklah dikategorikan sebagai “Perlepasan cukai pada kadar 0% (Zero Rated)” dimana pemaju tidak boleh kenakan outpun GST tetapi boleh menuntut input GST.Cadangan Penyelesaian

1) Bagi membolehkan rakyat yang berpendapatan rendah (<RM3,000 sebulan) dan sederhana (antara RM3,000– RM6,000 sebulan), Kerajaan perlu menguatkuasakan ‘Dasar Perumahan Rakyat Johor (Johor Public Housing Policy)’ yang dibentangkan dalam Bajet tahun lepas dimana bagi kawasan perumahan melebihi 5 ekar, 40% unit yang dibina hendaklah terdiri daripada perumahan kos rendah dan mampu milik.

JENIS
HARGA
KUOTA
PENDAPATAN BULANAN
Rumah Kos Rendah
RM42,000
5%
< RM3,000
Rumah Kos Sederhana
RM80,000
10%
< RM4,500
Rumah Mampu Milik Johor (RMMJ)
RM120,000-RM150,000
20%
< RM6,000
Kedai Kos Sederhana
RM200,000
5%
< RM6,000

Jumlah
40%


Bila telah menjadi polisi tidak seharusnya ada pengecualian dalam perlaksanaannya. Masalahnya sekarang terdapat kawasan perumahan baru khususnya di Iskandar Malaysia (IM) yang dikecualikan daripada polisi ini. Apakah IM hanya layak diduduki oleh mereka yang berpendapatan tinggi dan warga asing sahaja. Lembaga Perumahan & Hartanah Johor yang baru diluluskan boleh memainkan peranan dalam memastikan dasar ini dipatuhi oleh semua pemaju perumahan di negeri Johor.

2) Pemaju perumahan tidak berminat membina rumah kos rendah dan mampu milik yang harga jualannya dikawal oleh kerajaan seperti rumah kos rendah pada harga RM35,000 seunit sedangkan kos bahan binaan, kos tanah dan kos pinjaman bank lebih tinggi dari RM35,000. Saya mencadangkan selain menganggap pembinaan perumahan kos rendah dan mampu milik ini sebagai tanggungjawab sosial atau kemasyarakatan pihak pemaju (Corporate Social Responsibility – CSR), Kerajaan dalam masa yang sama boleh memberikan  galakan atau insentif kepada pemaju bagi mengurangkan kerugian mereka dalam membina perumahan kos rendah dan mampu milik. Antara insentif yang boleh diberikan adalah seperti pengurangan dalam bayaran premium tukar syarat kegunaan tanah, meningkatkan densiti pembangunan yang dibenarkan, meningkatkan kawalan ketinggian bangunan (height control), meningkatkan plot ratio pembangunan dan sebagainya.

3) Jumlah sasaran pembinaan perumahan kos rendah dan mampu milik hendaklah bersesuaian dengan pendapatan isi rumah rakyat dinegeri Johor. Mengikut perangkaan Jabatan Statistik, pada tahun 2014;
a. Pendapatan Isi Rumah rakyat Malaysia adalah RM5,900 sebulan.
b. 2 juta drp 7 juta Isi Rumah iaitu (28.7%) adalah berpendapatan di bawah RM3,000 sebulan.
c. 3.5 juta (50%) Isi rumah berpendapatan pertengahan (mean household income) adalah dibawah RM4,258 sebulan.

Statistik di atas menunjukkan 50% daripada penduduk dalam negara kita hanya mampu membeli rumah kos rendah dan mampu milik sahaja. Oleh itu saya mencadangkan supaya kuota 40% perumahan kos rendah dan mampu milik dalam Dasar Perumahan Rakyat Johor perlu dikaji semula bagi mencerminkan kemampuan sebenar pendapatan rakyat di negeri Johor.
4) Kerajaan Negeri telah meningkatkan sasaran pembinaan rumah mampu milik kepada 37,000 daripada 27,000 dalam masa 5 tahun akan datang. Johor Corporation (JCorp) telah memberi komitmen untuk membina sebanyak 8,000 unit rumah mampu milik yang berharga RM150,000 seunit.  Saya berpendapat jumlah ini masih tidak mencukupi. Setakat ini seramai 47,367 permohonan telah diterima oleh kerajaan bagi pembelian rumah mampu milik. Kerajaan perlu meningkatkan penglibatan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan (State GLC) yang lain seperti Kumpulan Prasarana Rakyat Johor (KPRJ) dan Perbadanan Islam Johor (PIJ) dalam membina perumahan mampu milik kerana pada kebiasaanya syarikat-syarikat ini mendapat sumber tanah daripada pihak kerajaan pada kos yang minima berbanding dengan pihak swasta yang perlu membeli tanah pada harga pasaran semasa.

5) Kerajaan negeri boleh mengenalpasti tanah milik kerajaan yang bersesuaian untuk pembangunan perumahan kos rendah dan mampu milik dengan menggunakan pendekatan ‘Kerjasama Awam-Swasta’ atau lebih dikenali sebagai PPP (Public Private Partnership) seperti yang dilaksanakan bagi Skim Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia (PPA1M).

6) Bagi memudahkan rakyat gulungan berpendapatan rendah dan sederhana yang sukar mendapatkan pinjaman daripada pihak bank komersial maka saya menyokong usaha Kerjaan Persekutuan untuk menubuhkan Bank Perumahan sebagaiaman yang dibentangkan oleh YAB Perdana Menteri dalam Bajet 2015 bagi menyediakan pembiayaan perumahan kos rendah dan mempu milik termasuk dalam menyediakan skim “sewa-beli”. Saya juga mengalu-alukan komitmen kerajaan negeri untuk menjual rumah-rumah miliknya melalui Skim Sewa-Beli dengan sasaran sebanyak 5,000 unit bagi tahun 2015 sebagaimana yang dibentangkan oleh YAB Menteri Besar. 1,000 daripada unit ini akan disewa beli oleh Majlis Agama Islam Johor (MAIJ) bagi menempatkan secara percuma oleh golongan asnaf zakat.
 
Isu Tanah

1)     Tanah Rizab Melayu (TRM)

• Perkara kedua, Wasiat Raja-Raja Melayu yang ditanda tangani pada 5 Ogos 1957 menyatakan sekurang-kurangnya 50% keluasan Negeri Johor hendaklah disimpan sebagai TRM.

• Sebelum 1957, keluasan TRM di Johor adalah 152,000 hektar (375,592 ekar) iaitu 8% daripada keluasan Negeri Johor. Sehingga September 2014, jumlah keluasa TRM adalah 432,000 hektar (1,067,472 ekar) iaitu 22.8% dari keluasan Negeri Johor.

• Usaha kerajaan memberikan kelulusan 4,573 permohonan kurniaan tanah yang melibatkan keluasan 9,284.02 hektar (22,941 ekar) di antara tahun 2011 – 2013 dan dijadikan sebagai TRM adalah baik.

• Kerajaan Negeri dicadangkan supaya pengurusan TRM dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan serta mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi mengelakkan perkara-perkara berikut daripada berlaku:

o TRM yang dibatalkan oleh Kerajaan Negeri perlulah diganti serta merta dengan tanah lain yang sama jenis dan sama keluasan sepertimana yang diperuntukan dalam Perkara 89 (3) Perlembagaan Persekutuan. Sehingga 2013 sebanyak 1,991.19 hektar TRM telah diwartakan pembatalannya tetapi hanya 811.92 hektar yang telah diwartakan penggantiannya. Ini bermakna 1,179.27 hektar masih belum diganti.

o Kelewatan dalam mewartakan kemasukan TRM. Antara tahun 2011-2013, seramai 4,573 orang Melayu telah dikurniakan tanah seluas 9,284.02 hektar yang dijadikan TRM tetapi malangnya sehingga sekarang hanya 412 permohonan atau 9% yang baru diwartakan.

o Suratan Hakmilik TRM tidak diendos “Tanah Rezab Melayu” sepertimana yang disyaratkan oleh Seksyen 6 Enakmen Rezab Melayu (ERM). Akibatnya ada TRM yang telah dijual kepada orang bukan Melayu.

o Pembangunan TRM yang melibatkan pecahan lot tidak didaftar 40% daripada pecahan lot atas nama seorang Pengarah berbangsa Melayu sepertimana yang di syaratkan dalam Pekeliling PTG Johor Bil. 15 Tahun 1988 melalui keputusan Mesyuarat Kerajaan Negeri.

Disediakan oleh Pakatan Rakyat Johor:
Aminolhuda Hassan (Pesuruhjaya PAS Johor)
Liew Chin Tong (Pengerusi DAP Johor)
Steven Choong (Wakil PKR)
Dr Boo Cheng Hau (Ketua Pembangkang Dewan Negeri Johor)

8 ulasan:

 1. Ramadah PELUANG HOLIDAY PINJAMAN PELABURAN:

  Adakah anda memerlukan pinjaman? Adakah anda berminat untuk mendapatkan jenis pinjaman? Atau adakah anda bimbang kewangan ?. Adakah anda mempunyai hutang untuk membayar? Kami memberi pinjaman kepada mana-mana bahagian dunia, kadar faedah pinjaman kami adalah 2% setiap annul tempoh dirundingkan tanpa mengira lokasi atau status kredit. Untuk mendapatkan pinjaman hari ini hubungi kami melalui syarikat alamat e-mel di: Theresaloancompany@gmail.com laman web kami (sglfirm.org/theresaloancompany)

  NOTA: Kami memberi maksimum (USD100,000.00 $ / €) ETC Permintaan Kredit mestilah dinyatakan dalam dolar AS atau EURO, rupiah, RM dan apa-apa wang yang digunakan lain.

  pencari pinjaman yang berminat untuk mengisi borang permohonan pinjaman di bawah perjanjian itu ..

  (MAKLUMAT PEMINJAM)

  Nama penuh:......................
  AGE .............................
  STATUS PERKAHWINAN ..................
  Alamat: ...........................
  Negara ....................................
  Negara ...................................
  Telefon: .....................................
  E-mel: .....................................
  Pekerjaan: ................................
  Pendapatan bulanan: ............................
  Agama: ..................................
  Jumlah Diperlukan sebagai pinjaman: .....................
  Tempoh Pinjaman: .............................
  Tujuan pinjaman: ................................
  Jaminan: ................................
  Adakah anda memohon pinjaman sebelum ini?
  Adakah anda bercakap atau mendengar bahasa Inggeris? .............................

  Terima kasih kerana kami menanti Response pantas anda, kami bersedia untuk melayani anda.
  Theresa Pinjaman Syarikat Pinjaman Limited

  BalasPadam
 2. PINJAMAN FAST AND AFFORDABLE AT 3% KADAR FAEDAH MOHON SEKARANG
  Adakah anda memerlukan pinjaman segera kami menawarkan pinjaman di seluruh dunia untuk yang memerlukan pinjaman peluang perniagaan yang anda mempunyai yang cari adalah di sini lagi. e-mel kami di: homefund01@gmail.com
  BORANG PERMOHONAN PINJAMAN
  1) Nama Penuh:
  2) Jenis Kelamin:
  3) Jumlah Pinjaman Diperlukan :.
  4) Tempoh Pinjaman:
  5) Negara:
  6) Alamat Rumah:
  7) Nombor Telefon:
  8) Pendapatan Bulanan:
  9) Pekerjaan:
  ) Yang adakah anda di sini tentang kami.

  Selamat sejahtera.

  BalasPadam
 3. DAPATKAN PINJAMAN ANDA DALAM AKAUN BANK ANDA DALAM 24 JAM MOHON SEKARANG


  Hello, Adakah anda memerlukan pinjaman dari syarikat yang paling dipercayai dan boleh dipercayai
  di dunia? jika ya maka hubungi kami sekarang untuk kami menawarkan pinjaman kepada semua
  kategori pencari sama ada syarikat atau untuk kegunaan kakitangan. kami menawarkan
  pinjaman pada kadar faedah 3%, Hubungi kami melalui e-mel:
  fardshah00@gmail.com

  (1) Nama Penuh
  (2) Alamat Penuh
  (3) Negara
  (4) Umur
  (5) Pekerjaan
  (6) Beritahu nombor telefon
  (7) Seks:
  (8) Jumlah Pinjaman yang diperlukan:
  (9) Tempoh Pinjaman

  Email kami di: fardshah00@gmail.com

  BalasPadam
 4. Hello,
  Adakah anda memerlukan bantuan kewangan segera untuk tujuan peribadi atau untuk keperluan perniagaan anda? Berikut adalah beberapa berita baik untuk anda. Kami menawarkan pinjaman kepada individu atau syarikat-syarikat korporat pada kadar peratusan tahunan yang paling rendah.
  Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan: -
  * Pinjaman Wang Keras
  * Pinjaman Perniagaan
  * Pinjaman Penyatuan Hutang
  *Pinjaman peribadi
  * Pinjaman Pengembangan Perniagaan
  *Pinjaman pelajar
  * Pinjaman Pembangunan Pertanian
  ... Dan banyak lagi

  E-mel: kathleenfosterloanfirm@gmail.com
  Anda juga boleh menghubungi IBU PEJABAT kami melalui:
  kathleenfosterloanfirmUS@gmail.com

  Nama pemiutang: Puan Kathleen

  BalasPadam
 5. Hai semua,

  Saya adalah seorang pinjaman pemberi pinjaman swasta, boleh dipercayai, pemberi pinjaman yang boleh dipercayai; Saya memberi pinjaman kepada perniagaan dan individu pada kadar faedah yang rendah dan berpatutan 2%. Jika anda telah ditolak bank atau institusi kewangan untuk satu lagi sebab untuk pinjaman. Adakah anda sedang mencari pinjaman perniagaan, pinjaman peribadi, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman pelajar, hutang penyatuan pinjaman, pinjaman tanpa cagaran dan modal teroka? Anda di tempat yang betul untuk penyelesaian pinjaman anda Jika anda berminat dalam tawaran pinjaman, sila hubungi kami melalui e-mel (divineloanfirm622@gmail.com)
  salam,

  Ilahi.

  BalasPadam
 6. KABAR BAIK!!!

  Nama saya Aris Mia, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati, karena ada penipuan di mana-mana, mereka akan mengirim dokumen perjanjian palsu untuk Anda dan mereka akan mengatakan tidak ada pembayaran dimuka, tetapi mereka adalah orang-orang iseng, karena mereka kemudian akan meminta untuk pembayaran biaya lisensi dan biaya transfer, sehingga hati-hati dari mereka penipuan Perusahaan Pinjaman.

  Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial dan putus asa, saya telah tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan digunakan teman saya yang merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800,000,000 (800 juta) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dan tingkat bunga hanya 2%.

  Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya diterapkan, telah dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan.

  Karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik, sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan menghubungi dia melalui email nyata: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com dan oleh kasih karunia Allah ia tidak akan pernah mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda menuruti perintahnya.

  Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: ladymia383@gmail.com dan Sety yang memperkenalkan dan bercerita tentang Ibu Cynthia, dia juga mendapat pinjaman baru dari Ibu Cynthia, Anda juga dapat menghubungi dia melalui email-nya: arissetymin@gmail.com sekarang, semua akan saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman saya bahwa saya kirim langsung ke rekening mereka bulanan.

  Sebuah kata yang cukup untuk bijaksana.

  BalasPadam
 7. DARI KANTOR
  Dari ADMIN
  LAYANAN KEUANGAN HARTFORD

  Ucapan atas nama allah kami sampaikan kepada HARTFORD FINANCE dimana kami memberikan pinjaman dengan persentase suku bunga yang sangat rendah dan menipu yang Anda butuhkan dalam bentuk pinjaman apa pun. Apakah Anda telah mencari melalui celah dan celah dunia untuk sebuah sceure dan pemberi pinjaman yang dapat dipercaya yang dapat Anda kebenaran karena kami dijamin dalam seni pemberian pinjaman, apakah Anda seorang investor, pemilik bisnis, pengusaha, kontraktor, petani, dan Anda ingin memperbesar pantai Anda atau Anda ingin memulai bisnis Anda sendiri? dan Anda memerlukan dana yang bagus dan aman untuk membeli properti, memperbaiki, memperbaiki layanan atau bangunan Anda. dan Anda mencari tempat yang dapat menjamin Anda dana jumlah yang Anda butuhkan pencarian tidak lebih karena kami memberikan tim panjang dan pendek dari jumlah dan mata uang hubungi kami untuk layanan yang cepat dan aman hubungi kami sekarang melalui email di hartfordfinancialservice @ gmail .com saat kami berada di sini untuk membantu Anda mengarsipkan tujuan keuangan Anda, karena kami memberikan penawaran 100% untuk semua jenis pinjaman berbunga rendah. Tarif, untuk mereka yang tertarik dengan layanan kami dari negara manapun dengan tingkat kredit apakah. ditolak oleh bank atau kreditur? Kami dapat menawarkan pinjaman yang Anda butuhkan dengan tarif paling menarik sebesar 1% untuk mengarsipkan tujuan keuangan Anda sehingga kami menawarkan kesempatan untuk berinvestasi pada apa yang telah Anda rencanakan di sini adalah pinjaman untuk Anda dan investasikan dengannya, hubungi kami melalui e-mail. di bawah jika Anda tertarik dengan layanan pinjaman karena kami akan memberi Anda senyuman perubahan

  Email:: [hartfordfinancialservice@gmail.com]
  BBM INVITE: [DD8B2E2D]
  DUNIA PRESS: [hartfordfinance.wordpress.com]

  BalasPadam
 8. kesaksian nyata dan kabar baik !!!

  Nama saya mohammad, saya baru saja menerima pinjaman saya dan telah dipindahkan ke rekening bank saya, beberapa hari yang lalu saya melamar ke Perusahaan Pinjaman Dangote melalui Lady Jane (Ladyjanealice@gmail.com), saya bertanya kepada Lady jane tentang persyaratan Dangote Loan Perusahaan dan wanita jane mengatakan kepada saya bahwa jika saya memiliki semua persyarataan bahwa pinjaman saya akan ditransfer kepada saya tanpa penundaan

  Dan percayalah sekarang karena pinjaman rp11milyar saya dengan tingkat bunga 2% untuk bisnis Tambang Batubara saya baru saja disetujui dan dipindahkan ke akun saya, ini adalah mimpi yang akan datang, saya berjanji kepada Lady jane bahwa saya akan mengatakan kepada dunia apakah ini benar? dan saya akan memberitahu dunia sekarang karena ini benar

  Anda tidak perlu membayar biayaa pendaftaran, biaya lisensi, mematuhi Perusahaan Pinjaman Dangote dan Anda akan mendapatkan pinjaman Anda

  untuk lebih jelasnya hubungi saya via email: mahammadismali234@gmail.comdan hubungi Dangote Loan Company untuk pinjaman Anda sekarang melalui email Dangotegrouploandepartment@gmail.com

  BalasPadam

Komenlah dan berhujahlah dengan baik...

Senarai Blog...Geng