Senarai Blog...Geng

Sabtu, Oktober 08, 2016

PANAS!! : TERBARU KOMEN YB KHALID SAMAD BERHUBUNG RUU355 USTAZ HADI

Image result for khalid samad

Kenyataan Berhubung Usul Persendirian Marang: Cadangan Pindaan ke Atas Akta 355

MUQADDIMAH

1. AMANAH ingin menegaskan bahawa Mahkamah Syariah adalah institusi keadilan Islam dan oleh itu apa jua usaha ke arah menperkasakannya adalah disokong. Bidang kuasanya berhubung kesalahan jenayah syariah dijelaskan dalam Akta 355 sediada. Akta 355 ini perlu dijaga dengan baik dan apa jua usaha pembaik-pulihan serta pindaan terhadapnya perlu diperhalusi secara teliti supaya tidak menjejas kedudukan mahkamah syariah.

2. Akta 355 sediada telah digubal mengambil kira kedudukan dan peranan Mahkamah Syariah di dalam kerangka struktur kenegaraan Malaysia yang di dalamnya wujud Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Sepertimana diketahui umum, bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah terhad kepada orang Islam dan kesalahan-kesalahan tertentu seperti terkandung dalam Senarai II Senarai Negeri Jadual kesembilan Perlembagaan Persekutuan. Selainnya adalah di bawah Mahkamah Sivil.

3. Apa jua pindaan yang ingin dibawa semestinya selari dengan kedudukan dan peranan ini supaya tidak berlaku percanggahan sehingga boleh menyebabkan kedudukan dan peranan sediada Mahkamah Syariah terjejas dan terganggu. Pindaan-pindaan yang tidak selari, walaupun berniat untuk memperkasakan Mahkamah Syariah, perlu dielak supaya tidak akhirnya menimbulkan fitnah terhadap mahkamah syariah itu sendiri.

USUL PERSENDIRIAN YB MARANG: MEMPERKASAKAN MAHKAMAH SYARIAH?

4. AMANAH telah membuat sidang akhbar pada 6hb Sept dan diikuti dengan penghantaran surat kepada YB Marang selaku Presiden PAS, meminta penjelasan mengenai empat perkara utama berhubung pindaan yang ingin dibawa beliau pada sesi Parlimen bulan Oktober ini. Malangnya soalan yang dikemukakan tidak dijawab dan dengan itu AMANAH terpaksa menentukan pendirian berhubung pindaan yang dicadangkan tanpa menerima apa-apa penjelasan tambahan.

5. Pindaan yang dicadangkan YB Marang didapati kabur dan tidak jelas khususnya berhubung apa yang dimaksudkan dengan “memperkasakan Mahkamah Syariah”. Pemerkasaan bagaimana yang ingin dicapai melalui pindaan tersebut? Adakah pemerkasaan yang diinginkan adalah melalui menghilangkan had dan bentuk hukuman yang boleh dijatuhkan, kecuali hukuman mati? Sekiranya itu adalah apa yang dimaksudkan YB Marang maka AMANAH ingin menyatakan bahawa bukan itu yang dimaksudkan DYMM YDP Agung dalam titah Baginda pada bulan Mac lepas semasa pembukaan sesi Parlimen bagi tahun 2016. Adalah jelas DYMM YDP Agung memaksudkan pemerkasaan Mahkamah Syariah dari sudut kecekapan perlaksanaan undang-undang dan bukan memberi ‘blank cheque’ kepada mahkamah syariah.

6. Pemerkasaan Mahkamah Syariah yang diinginkan AMANAH adalah dari sudut peningkatan kecekapan pengurusan dan pentadbirannya dan juga peningkatan sokongan dari badan-badan sokongan terhadapnya. Ini adalah supaya Mahkamah Syariah boleh memainkan peranannya dengan lebih berkesan. Peningkatan kemampuan dicapai melalui latihan dan pendedahan serta penambahan human resource. Skim pembayaran gaji dan elaun hakim dan kakitangan dengan kadar yang lebih berpatutan perlu juga dipertimbangkan. Pada masa sama sokongan dari institusi sokongan seperti Polis dan semua majikan yang mempunyai pekerja Islam perlu dipertingkatkan.

Peningkatan kadar hukuman dan mempelbagaikan jenis hukuman juga perlu untuk menjamin keberkesanan pencegahan serta hukuman itu sendiri.

7. AMANAH maklum bahawa usaha pemerkasaan seperti yang dimaksudkan sedang diusahakan oleh pengurusan dan pekerja Mahkamah Syariah itu sendiri. AMANAH berpandangan bahawa segala usaha pemerkasaan mahkamah Syariah, termasuk melalui pindaan ke atas Akta 355, perlu diselaraskan dengan usaha yang sedang giat dilakukan pihak mahkamah syariah sendiri.

PENGGANTIAN KESELURUHAN SEKSYEN DUA

8. AMANAH telah turut bertanya sebab mengapa keseluruhan seksyen 2 perlu digantikan. Tanpa adanya jawapan mahupun penjelasan, maka AMANAH ingin menyatakan bahawa tidak ada keperluan untuk perenggan pertama Seksyen 2 Akta 355 diganti. Lebih-lebih lagi apabila perenggan baharu yang dicadangkan YB Marang teramat kabur bila dibandingkan dengan yang sediada.

Perenggan sediada merujuk kepada pembentukkan Mahkamah Syariah melalui undang-undang yang digubal di peringkat Negeri, sambil perenggan yag dicadangkan YB Marang menggambarkan Mahkamah Syariah sebagai seolah-olahnya datang dengan sendirinya dan terus berkuasa ke atas ummat Islam. Ada yang berpandangan ayat-ayat seperti yang dicadangkan YB Marang boleh mendedahkan Mahkamah Syariah kepada fitnah kerana kedudukannya dalam kerangka struktur kenegaraan sendiri menjadi tidak jelas sepertimana juga haknya untuk menggubal dan menentukan undang-undang. Oleh kerana keperluan untuk menggantikannya tidak dijelaskan, maka risiko ini tidak wajar dihadapi.

‘BLANK CHEQUE’ MELALUI SEKSYEN 2A

9. AMANAH telah juga bertanya mengenai kebijaksanaan seksyen 2A yang dicadangkan YB Marang yang memberikan ‘blank cheque’ kepada Mahkamah Syariah berhubung hukuman yang boleh dijatuhkan olehnya. Had yang ditetapkan adalah hanya sekadar “yang dibenarkan syariah” dan “selain dari hukuman mati”. Sekali lagi AMANAH terpaksa membuat keputusan tanpa penjelasan dan jawapan berhubung sebab mengapa pindaan sebegitu rupa dicadangkan.

Bagi pandangan AMANAH memberi ‘blank cheque’ dalam soal had dan bentuk hukuman kepada mahkamah syariah adalah kurang bijak. Ini adalah kerana sebahagian besar kesalahan yang akan dihukumkan adalah kesalahan di bawah hukuman takzir. Ini bererti ianya tidak ditetapkan oleh syariat sepertimana hudud dan oleh itu berbagai-bagai jenis dan kadar hukuman boleh dikenakan. Ini juga boleh mendedahkan mahkamah syariah kepada fitnah yang besar sehingga menjejas imej dan reputasinya.

10. Ada yang mengatakan bahawa mahkamah sesyen juga diberi ‘blank cheque’ sedemikian rupa maka apa salahnya ianya turut diberi kepada mahkamah syariah? Umum mengetahui bahawa mahkamah sesyen terikat dengan Kanun Kesiksaan dan Kanun Acara Jenayah di mana jenis kesalahan serta had dan jenis hukuman telah dinyatakan secara jelas dan terperinci. Oleh itu adalah tidak benar bahawa mahkamah sesyen diberi ‘blank cheque’ sepertimana yang ingin diberi kepada mahkamah syariah melalui pindaan ini.

11. AMANAH bersetuju pindaan perlu dibawa ke arah pemerkasaan undang-undang mencegah jenayah syariah di bawah mahkamah syariah. Pada hakikatnya sekadar inilah apa yang dibawa YB Marang. Ia boleh dicapai dengan meningkatan had hukuman (3 tahun penjara, 5 ribu ringgit denda dan 6 kali sebatan) kepada tahap yang lebih tinggi. Berapa hadnya hendaklah ditetapkan oleh satu jawatan kuasa yang dibentuk terdiri dari ketua-ketua hakim mahkamah syariah setiap negeri bersama golongan ilmuan di mana realiti masyarakat dan kemampuan mahkamah syariah serta jabatan-jabatan sokongannya turut diambil kira. Pada masa sama, bentuk hukuman yang menumpu kepada persoalan mendidik dan menanam semangat membantu masyarakat boleh juga ditambah melalui pindaan ini.

KESIMPULAN

12. Memandangkan AMANAH mengambil berat usaha memperkasakan Mahkamah Syariah, maka AMANAH mencadangkan supaya pindaan yang ingin dibawa YB Marang dipinda supaya mendatangkan pemerkasaan yang lebih menyeluruh dan bermakna. Ini memungkinkan sokongan padu dari Pakatan Harapan.

Hasil perbincangan bersama ramai pihak, termasuk wakil-wakil parti anggota PH, AMANAH berpandangan bahawa Usul pindaan itu hendaklah berbunyi seperti berikut :-

“Dewan ini menerima bahawa Mahkamah Syariah adalah institusi dan syiar keadilan Islam. Oleh itu kecemerlangannya dalam memainkan peranannya, sepertimana ditentukan oleh perlembagaan, hendaklah sentiasa diusahakan. Ke arah itu adalah dicadangkan penubuhan satu jawatan kuasa khas yang terdiri dari Ketua Hakim Mahkamah Syariah setiap negeri, golongan cendiakawan dan ilmuan agama serta pegawai-pegawai berkenaan, untuk mengkaji dan mencadangkan langkah-langkah pemerkasaan Mahkamah Syariah untuk dipertimbangkan oleh Dewan ini. Langkah-langkah pemerkasaan ini hendaklah meliputi persoalan -

a) Meningkatkan kecekapan Mahkamah Syariah melalui peningkatan kemahiran para hakim dan kakitangan Mahkamah Syariah dengan diperbanyakkan pendedahan dan latihan serta penambahan kakitangan ke tahap yang diperlukan

b) Meningkatkan lagi fahaman dan sokongan institusi dan jabatan-jabatan kerajaan serta pihak swasta terhadap peranan Mahkamah Syariah supaya memungkinkan ia memainkan peranannya dengan lebih berkesan

c) Mengkaji kembali skim gaji para hakim dan kakitangan mahkamah Syariah supaya ditetapkan skim yang lebih wajar dan berpatutan demi mengelak ‘brain drain’ dan menarik minat mereka yang berpotensi dan

d) Mengkaji keberkesanan had dan jenis hukuman berkaitan jenayah syariah di bawah Mahkamah Syariah seperti yang termaktub dalam Akta 355. Sekiranya ianya didapati kurang berkesan, maka jawatan kuasa khas ini hendaklah mencadangkan ianya ditingkatkan kepada satu had yang dianggap lebih berkesan sebagai satu usaha pencegahan dan pengajaran. Dalam menentukan had baharu, keadaan masyarakat dan kemampuan Mahkamah Syariah hendaklah diambil-kira. Jawatan kuasa khas ini diberi mandat untuk mengkaji corak hukuman lain, selain dari tiga jenis yang disebutkan di dalam Akta 355, yang bersifat mendidik dan membentuk akhlak, yang boleh turut dibenarkan sebagai corak hukuman yang boleh dijatuhkan mahkamah syariah”.

Dalam melakukan usaha pemerkasaan Mahkamah Syariah ini, langkah-langkah yang ingin dicadangkan hendaklah selari dengan kehendak perlembagaan untuk elak dari berlakunya krisis perlembagaan.

Jawatan kuasa khas ini hendaklah bersifat ‘non-partisan’ di mana segala usaha yang sedang dan telah dilakukan,kalau ada, oleh ‘kerajaan-kerajaan pembangkang’ seperti di Negeri Kelantan, Terengganu (1999 - 2004), Kedah (2008 - 2013), Selangor dan Pulau Pinang, hendaklah turut dikaji dan diambil-kira.

WaLlahu 'Alam
KHALID SAMAD
Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara

IKLAN BERBAYAR
Image result for satu peluang hebat IKLAN DAPAT DUIT
 BUAT INCOME PASIF HANYA BERMODAL RM55 SAHAJA.

BELI LOT IKLAN DENGAN BIZ55DOTCOM

HARGA RM55 BERSAMAAN 1 LOT

PULANGAN YANG MEMBELI LOT DENGAN BIZ55DOTCOM

1 LOT AKAN DAPAT RM400
2 LOT AKAN DAPAT RM800
10 LOT AKAN DAPAT RM4000
100 LOT AKAN DAPAT RM40,000


DAN SETERUSNYA..

JIKA NAK JADI JUTAWAN BELILAH 

3000 LOT AKAN DAPAT 

RM1,200,000.00 

BERMINAT layari http:biz55.lot.my

166 ulasan:

 1. Pelbagaikanlah lagi alasan utk menolak RUU 355!! Syabas KS! DAP pasti suka.. Saya suka saya suka!

  BalasPadam
  Balasan
  1. Salam En. Ir Anonymous,

   Kalau presiden PAS tu buat RUU 355 membuatkan fitnah ke atas Islam macam mana?

   Lain kali orang hantar surat bertanyakan mengenai RUU355 jawab?

   Apa, presiden PAS bodoh sangat ke sampai tak tahu apa nak jawab?

   Lain kali, kalau bodoh sangat jangan jadi ahli parlimen!!!

   Padam
  2. Kalau bodoh tak pulak jadi Presiden dan timbalan ulamak sedunia....itu kehebatan TGHA yang tiada pada pemimpin umno dan pakatan haprak....hebat TGHA.

   Padam
  3. Sbb suka menipu dan lebai pembohong bersiri..itu kehebatan Hadi yg disayangi walaun2 tolol.kahkahkah

   Padam
  4. Laaaa.....kolik samak lamyang tipu kamu semua....kahkahkah

   Padam
  5. Parti Auta Semalaysia @ PIGS


   KAH KAH KAH

   Padam
  6. Salam En. Tanpa Nama,

   Haji Hadi dapat jawatan Timbalan dalam Persatuan Ulama Sedunia sebab pengaruh Anwar.

   Janganlah bangang sangat!!!

   Kalau TGHA hebat takkanlah dengan Khalid Samad pun kecut telur???

   Hebat ke Haji HAdi kalau cakap benda-benda syirik contohnya kalau tak taat kepada PAS hilang akidah???

   Kalau dia hebat sangat suruhlah dia explain kat sini???

   Saya tunggu!!!

   Padam
  7. Nobody, jangan gunakan nama orang lain, TGHA telah lama berkecimpung didalam bidang ilmu agama dan sekarang TGHA adalah seorang Ulamak yang paling berpengaruh bukan Anwar Ibrahim, itu yang pasti.

   Nobody, sebenarnya bukan TGHA yang kecut telur, Kolik Samak lah yang paling pengecut dan bacul, guna nama mereka yang sudah mati dan berselindung dengan pengkhianatan.

   Korang kat sini tak penting sangat, mereka yang kat luar tu lagi penting, sebabnya korang takkan nampak kebaikan kerana jiwa korang diselubungi dengan dosa pengkhianat dan perasaan irihati dengan ulamak sehingga kata-kata kesat dan maki hamun terkeluar tanpa sempadan.

   Nobody, sedar dan insaf diri sendiri dulu baru layak untuk berbicara pasal syariat Islam.

   Padam
  8. Encik Tanpa Nama,

   Sudahlah kalau dia betul-betul kecut telur, kenapa asyik ponteng parlimen dan dewan undangan negeri!!!

   Tak takut makan duit haram ke???

   Dosa pengkhianat yang sebenarnya adalah mereka yang kena laknat Allah dengan gelaran "BABI_BABI" (PIGS)!!!

   Woi pengkhianat agama!!!

   Korang ingat semua orang bodoh macam korang ke???

   Padam
  9. Encik Tanpa Nama,

   Sebelum suruh orang lain insaf "PIGS" lah sepatutnya insaf dulu!!!

   Allah murka dengan korang!!! Hahahhaa!!!

   Bila la korang ni nak sedar diri!!!

   Padam
  10. Yang bodoh sebenarnya korang la, percaya dengan pengkhianat, tuan guru kamu pun tak percaya dengan pengkhanat, TGHA tiada tolok bandingnya kalau kat Malaysia ni.

   Beliau memang hebat dan menjadi ketakutan korang dan DAPigs.

   Padam
  11. Korang hanya mampu menabur fitnah, maki hamun dan mengeluarkan kata-kata kesat kepada ulamak.

   Tiada hujah yang boleh mengaitkan PAS sesat, hanya fitnah dan makian yang berulang-ulang, tidak layak pun untuk berhujah.

   Padam
  12. Encik Tanpa Nama,

   Yang bodoh sebenarnya babi-babi (PIGS) lah!!!

   Allah pun korang tak percaya, Haji HAdi yang syirik tu korang percaya???

   Beliau memang telah mendapat laknat Allah dengan gelaran "babi-babi" (PIGS)!!!

   Takkanlah DAPigs yang menternak PIGS takut kepada Haji PIGS kot???

   Padam
  13. Encik Tanpa Nama,

   Apa yang saya fitnah???

   Dah memang PAS sekarang sesat nak buat macam mana???

   Takkanlah orang yang tak sesat cakap kalau ada no keahlian PAS Allah kata lulus masuk syurga???

   Sebab tu Allah laknat korang sebagai "babi-babi" (PIGS)!!!

   Dah babi tu babi juga, jangan nak bantah!!!

   Padam
  14. Nobody, bertaubatlah sedara, kamu berada didalam kesesatan yang nyata, tiada siapa yg boleh menolong kamu kecuali diri kamu sendiri.

   Pergilah jumpa TGHA belajar cara bagaimana nak jaga akhlak supaya dijauhi segala hasutan yang boleh merosakkan akhlak kamu tu, jauhi fitnah sedara, Nauzubillah.

   Padam
  15. En. Tanpa Nama,

   Bertaubatlah saudara. Kamu tu yang berada dalam kesesatan, Allah dah tunjuk dengan gelaran PIGS!!!

   Pergilah jumpa Tuan Guru yang berakhlak!!! Kalau jumpa Tuan Guru tak berakhlak nak buat apa???

   Encik nak suruh saya jumpa Tuan Guru PIGS??? Encik dah gila ke???

   Nauzubillah!!!

   Padam
  16. En. Tanpa Nama,

   Kalau nak suruh saya jumpa ulama, cari lah ulama yang bagus, bukan ulama PIGS yang mendapat laknat Allah!!!

   Haji Hadi tu makan duit haram selalu ponteng!!!

   Ulama duit haram macam ni nak buat apa???

   Encik dah dapat PIGS, ENcik nak suruh saya jadi PIGS sekali ke???

   Bodoh betul ENcik ni!!!

   Padam
  17. Nobody, kamu makin lama makin jadi kurang matang, melalut, maki hamun dan hanya fitnah yang jadi hujjah.

   Nobody, sebenarnya kamu tidak layak pun untuk memperbetulkan orang lain kerana kamu sendiri dah hilang pertimbangan.

   Nobody, kita lebih malang dari manusia yang akan dijatuhkan hukuman mati pada esok hari kerana dia ni dah tahu dia akan mati esoknya, sempat la bertaubat dan mencari redha Allah.

   Kita tak tahu bila nyawa akan terpisah dari badan mungkin malam ni, mungkin esok atau mungkin lusa, gunakan masa yang ada untuk bertaubat dan memohon maaf diatas segala fitnah dan caci maki kamu kepada ulamak, takkan sedara nobody nak mati dengan fitnah dan maki hamun dikuburkan bersama?

   Bertaubatlah sedara nobody, jangan lepaskan masa yang singkat ini.

   Padam
  18. En. Tanpa Nama,

   Encik cakap melalut lepas tu Encik tuduh orang lain melalut!!!

   Sebenarnya Encik tak layak nak betulkan saya sebab Encik taksub dengan PIGS!!!

   Encik melalut meraban cakap Khalid Samad mengaku pengkhianatlah, cina takut ekonomi mereka pasal RUU 355lah, encik merepek apa???

   Saya minta bukti tak boleh beri. Saya memang tahu Encik tak boleh pasal Encik bukan pandai pun!!!

   Allah dah tunjuk PAS dah dapat celaan PIGS (babi-babi) Encik nak cakap apa lagi???

   Encik nak suruh saya ikut ulama pun tengoklah ulama mana???

   Ulama Assu' yang mendapat celaan Allah???

   Encik ni siuman ke tak saya berhujah main-main macam ni pun kantoi masih tak sedar Encik tu tak berilmu dan taksub kepada Haji Hadi yang syirik tu???

   Bertaubatlah, belajarlah dengan Dr Maza sebagai contoh, beliau diiktiraf sebagai mufti terbaik negara dari segi keilmuaannya dan bahasa arabnya antara lain oleh Syeikh Mat Nor Al-hafiz.

   Lagi satu, bukan saya sahaja yang akan mati, Encik pun sama. Allah dah beri tanda. Jangan sampai depan Allah nanti menyesal tak sudah kenapa masih bersama PIGS sedangkan Allah dah tunjuk!!!

   Kita memanglah malang, apatah lagi mengikut ulama PIGS Assu' sejahat-jahat manusia tu!!!

   Jangan nak suruh saya sahaja bertauba, baik Encik pun bertaubat juga. Tanda dah ada!!!

   Padam
  19. Nobody, jangan buat lupa pulak siapa TGHA.

   Beliau kan orang nombor dua ulamak dunia, takkan sedara nak cari Anwar Ibrahim pulak.

   Cari TGHA untuk memohon maaf dari semua fitnah dan maki hamun yang sedara lontarkan, ambil balik pohon ampun dan lepas tu pergi la jumpa Anwar Ibrahim dan belajar perkara yang bagus dari beliau.

   Padam
  20. Nobody, semakin panjang kamu menulis semakin banyak fitnah dan maki hamun yang kamu lontarkan.

   Tiada satu pun hujah yang boleh mengaitkan PAS tersesat.

   Maaf sedara kamu perlu berhenti membuat fitnah dan maki hamun kepada ulamak, besar akibatnya.

   Nobody, musuh yang jelas dan nyata telah berjaya menawan pemikiran sedara sehingga hilang pertimbangan.

   Cukuplah sedara Nobody, Insaflah.

   Padam
  21. En. Tanpa Nama,

   Anwar Ibrahim 10X labih baik daripada Haji Hadi!!!

   Anwar tak pernah menyuruh kepada perkara syirik!!!

   Anwar tak pernak mengkafirkan sesama Islam!!!

   Anwar semakin lama semakin terbukti dia tidak meliwat.

   Haji Hadi??? Sudahlah!!! Allah pun murka!!!

   Tanda-tanda Allah dah tunjuk. Korang ni spesis Firaun ke apa sampai sekarang tak nak bertaubat.

   Dalam dunia ni punya banyak ulama, Dr Yusuf Al-Qardhawi, Dr Nasrudin Al-Bani, Dr. Maza, Dr. Haji Abdul Malik Karim Amirullah (Hamka) ulama tersohor nusantara, Syeikh Mat Nor Al-Hafiz, Haji Hadi yang terang-terang syirik Encik nak suruh saya jumpa???

   Encik ni memang tak siuman!!!

   Tak payah nak tegakkan benang basah la. Tak payah buang masa la!!!

   Orang pun tahu PIGS tu PIGS juga hahaha!!!

   Padam
  22. En. Tanpa Nama,

   Gelaran PIGS tu saya beri ke???

   Tak payahlah. Allah dah tunjuk. Sekarang ni kita dah tahu siapa musuh Islam yang sebenarnya!!!

   Memang tepatlah apa yang rasulullah kata, sejahat-jahat manusia ialah ulama As-Su'!!!

   Sekarang ni ulama memang dah jelas siapa ulama As-Su' tu!!!

   Jadi saya mohon Encik pergi belajar agama dan bertaubat. Mati tak tahu bila.

   Tanda Allah dah tunjuk. Sebab tu korang dapat gelaran "babi-babi" (PIGS)!!!

   Cukuplah. Insaflah!!!

   Padam
  23. Nobody, usah kaitkan nama Allah dengan maki hamun kamu.

   Nobody, sejahat-jahat manusia ialah pengkhianat jemaah, usah nak bela pengkhianat.

   Nobody, kamu seharusnya bertaubat kerana memfitnah dan maki hamu. ulamak, bertaubatlah bro sebelum terlambat.

   Padam
  24. En. Tanpa Nama,

   Siapa kata sejahat-jahat manusia ialah pengkhianat jemaah, ada hadis ke, nas atau ayat al-Quran???

   Yang ada hadis sejahat-jahat manusia adalah ulama As-su'!!!

   Kenapa bodoh sangat kau ni tak reti bahasa ke???

   Nak reka-reka tafsiran sendiri!!!

   Patutlah Allah tunjukkan korang ni babi-babi (PIGS), dah sesat lagi menyesatkan orang lain!!!

   Sudahlah pergi bertaubat!!!

   Jangan nak mereka-mereka cerita sendiri pengkhianat jemaah bagai.

   Korang ni ikut fahaman apa??? Ahli Sunnah wal Jamaah ke Muktazilah???

   Bangang nak mampos!!!

   Nak suruh orang bertaubat pastikan dulu kau tu bagus!!!

   Bertaubat tak nak!!! Cakap macam bagus!!!

   Cubalah sekali kau baca kitab dan sebagainya, jangan nak tunjukkan kau ni bodoh!!!

   Padam
  25. Nobody, itu kamu yang kata bukan persatuan ulamak sedunia yang kata begitu.

   Oleh kerana kehebatan TGHA yang mempunyai latar belakang pengajian Islam yang tinggi ilmunya maka persatuan ulamak sedunia melantik TGHA menjadi orang nombor dua terpenting bagi seluruh ulamak sedunia, Bukan Anwar Ibrahim.

   Memang betul dunia ni ramai ulamak seperti yang disebut tapi mereka sebulat suara mengakui bahawa TGHA adalah individu yang paling layak memegang jawatan timbalan ulamak sedunia, bukan Anwar Ibrahim yang mereka calunkan tapi TGHA selayaknya.

   Nobody, benang yang aku tagakkan tidak basah seperti benang yang kamu tegakkan sebabnya benang yang dah basah tidak akan tertegak tanpa mengeringkannya terlebih dulu.

   Nobody macamna Gagasan Sejahtera boleh jadi pigs pulak?

   Padam
  26. Nonody, pengkhianat jemaah adalah sejahat-jahat manusia, tak perlu bersandarkan hadis, gunting dalam lipatan boleh merosakkan keseluruhan kain, tapi syukurlah, oleh kerana ketegasan dan prinsip yang ada pada TGHA, PAS telah berjaya membersihkan pengkhianat2 yang ada dalam jemaah PAS.

   Tuan Guru kamu sudah mengesahkan perkara yang berkaitan dengan pengkianat ni ianya selari dengan PAS, iatu pengkhianat tetap pengkhianat.
   Sejahat-jahat manusia.

   Nobody, sudah-sudah lah bersubahat dengan pengkhianat bukan PAS saja yang marah DAPigs pun marah bro, bertaubatlah sedara.

   Nobody, macamana pulak Gagasan Sejahtera boleh jadi pigs?

   Padam
 2. Itu bukan alasan. Itu pertanyaan yg perlu penjelasan. RUU355 bukan hudud dan merupakan pemerkasaan mahkamah syariah, justeru itu PAS perlu bersikap matang, berhadapan dan berhujah dgn rasional tentang persoalan yg ditimbulkan agar perlaksanaan RUU 355 bukan umpama 'Rumah dah siap tapi pahat masih berbunyi'.PAS perlu berhujah dan menjelaskan persoalan yg KS timbulkan, bukan hanya 'shortcut' dan sinikal hentam org sebagai tolak RUU atau kaitkan pula persoalan ini dgn DAP.

  BalasPadam
  Balasan
  1. Elok Kolik bagi penjelasan mengenai " Pengkhanat " yang beliau maksudkan. Pengkhanat ni perbuatan mulia atau hina?

   " YB Khalid, apa pandangan YB tentang lompat parti "

   " Errr, kalau lompat parti tak bawa lari sekali dengan kerusi itu hak dia, kalau dia lompat sekali dengan kerusi itu adalah " PENGKHIANAT " kepada parti dan rakyat "

   " Siapa mereka tu YB ? "

   " Errrrr, mereka tu ialah saya dan kawan-kawan saya yang digelar G18 "

   Layak ke manusia hipokrik, pengkhianat dan kaki lebong ni nak berbicara pasal hukum Islam? Bersihkan diri sendiri dulu, minta penjelasan dulu apa maksud " PENGKHIANAT " yang kamu maksudkan, hina ke mulia?, kalau perbuatan ini satu kemuliaan memang sah Kolik Samak kena jumpa doktor, kalau perbuatan ini satu kehinaan memang sah beliau hidup dengan penuh kehinaan selagi beliau belum bertaubat.

   Bersihkan diri dulu, bertaubat lah dulu sebelum kamu memperlekehkan usaha orang lain, jangan jadi manusia hipokrik.

   Padam
  2. Puak PAN tidak akan percaya apa shj yg TGHA cakap, pada mereka hanya suara LKS dan LGE sahaja yg perlu dipatuhi.

   Baru2 ini bekas ADUN DAP di Sabah telah dilabel pengkhianat oleh pimpinan DAP.. Ini senada dgn tuduhan pengkhianat oleh TGHA ke atas bekas2 AP dan ADUN PAS yg meninggalkan parti PAS sebelum ni..

   Amacam, sekarang G17 (+1) dah sedar ke sekarang bahwasanya anda semua adalah PENGKHIANAT yg kini diperakui juga oleh DAP..

   Padam
  3. Seeloknya perbahasan ruu 355 dibuat live dari parlimen. Baru rakyat tahu mcm mana tercungap2 si Lebai Hadi nak berbahas ttg undang2 yg dia sendiri tk faham.

   Jgn ambil jln singkat dgn memaksa dan mengkafirkan ahli2 parlimen yg tak setuju dgn undang2 ciptaan Hadi lebai lebong.

   Tak habis2 nk menipu umat Islam dan ahli2 parti utk kepentingan peribadi.

   Padam
  4. Macam mustahil je para pengkhianat utk menyokong RUU 355 sebagaimana juga pengkhianat di Sabah yg baru lompat parti..

   Padam
  5. Dah round satu Malaysia bagi penerangan nak live apa pulak, yang menipu rakyat tu lah Kolik Samak and the gang, PENGKHIANAT dan PENIPU tu satu perbuatan dan akhlak mulia ke?

   Padam
  6. Round satu msia menipu kata ruu 355 itu hudud Allah. Hudud dah jd hududuittt$$ haram 90juta.

   Pas memalukan Islam.

   Padam
  7. Salam En. Tanpa Nama di atas,

   Pertama, kita tak bincang pasal pengkhianat dalam topik ni. Jangan nak lari tajuk. Contohnya kalau Encik ambil SPM karangan lari tajuk apa keputusannya. Gagal!!! Itupun kalau Encik ada SPM lah!!!

   Kedua, hipokrit yang sebenarnya bagi saya adalah mereka yang memperdagangkan agama untuk kepentingan sesuatu pihak!!!

   Saya dengar sendiri Dr. Zuhdi Marzuki, pengarah eksekutif pusat penyelidikan PAS memutar-belitkan hadis untuk merasionalkan kerjasama dengan UMNO!!!

   Islam apa yang korang cuba bawa sekarang???

   Korang nak suruh orang bertaubat korang pergilah bertaubat dulu dah banyak sangat buat kerja-kerja mungkar!!!

   Amat besar kemurkaan Allah atas orang yang berkata tapi dia tak buat!!!

   Korang yang hipokrit, mengkhianati perjuangan Almarhum Dato' Fadzil Hoor, Dato Nik Aziz dan TG yusuf Rawa, korang nak syok sendiri mengata orang pengkianat pulak???

   Janganlah bodoh sangat sampai macam tu sekali!!!

   Padam
  8. Salam En. Ir Anonymous,

   Korang ni bodoh-bodoh belaka (bukan saya cakap, prwakilan PAS Johor yang cakap dalam muktamar PAS yang lepas).

   Korang nak cakap orang pengkhianat, siapa nak percaya cakap orang yang bodoh!!!

   Korang ni tak ada akal ke???

   Padam
  9. En. Ir Anonymous,

   HAri tu kemain lagi maki DAPigs, sekarang apa dah jadi??

   Korang pula yang jadi PIGS (PAS+Ikatan =Gagasan Sejahtera)!!!

   Apa cerita???

   Sebab tu, kalau dah bodoh sangat tu, jangan pula nak jadi pelampau!!!

   Kan dah kena balik!!!

   Dah bodoh tak sedar diri!!!

   Padam
  10. Salam En. Ir Anonymous,

   MAcam mustahil je orang-orang bodoh yang bergelar PIGS nak jadi pandai sebagaimana juga kerajaan Kelanatan yang tak reti urus banjir sehingga ada lagi rakyat duduk dalam khemah bertahun-tahun...

   Padam
  11. Salam En. Tanpa Nama,

   Dah round satu Malaysia pergi kat persatuan Cina, Cina-cina tu pun tak faham, dah bodoh tak reti nak terang nak buat apa??

   Yang nak undi tu ahli Parlimen!!! Kalau dengan Ahli Parlimen pun kecut telur tak payah beri nama Parti Islam Setanah Melayu la!!! Buat malu je!!!

   Tukar nama jadi parti kecut telur seTanah Melayu!!!

   Padam
  12. Nobody, perkara kalau melibatkan akhlak kena bincang jugak pasal akhlak yang rosak akan merosakkan diri, apabila diri dah rosak tak layak lagi nak berbicara pasal syariat Islam selagi belum bertaubat.

   Nobody, maksud hipokrik ni berselindung dengan perbuatan yang merosakkan akhlak iatu tipu dan pengkhianat.

   Apakah perbuatan Kolik Samak ni tak perlu bertaubat? Sebagai pemimpin! akhlak seharusnya mulia macam pemimpin PAS, tak menipu, tak khianat dan sentiasa istiqamah.

   Nobody, betul tu amat besar murka Allah atas orang berkata tapi tak buat, contohnya Kolik Samak, kalau nak lompat parti jgn bawa lari kerusi parti, Kolik Samad tak buat pun, bawak lari jugak kerusi kan?

   So, kesimpulannya disini Kolilk Samak kena bertaubat dari sikap hipokriknya yang selalu menipu pencacai2 kat sini.

   Nobody, kamu sama je dengan G-18 kerana kamu selalu mengaitkan mereka yang telah mati, inilah sikap pengecut, bacul dan hipokrik.

   Padam
  13. Nobody, jangan jadi bodoh, cina sebenarnya dah tahu akan akibatnya nanti pasal tu mereka buat tak faham...ini melibatkan ekonomi mereka.....jangan jadi tolol.

   Padam
  14. Nobody, jgn jadi bodoh kat sini, bukan isu banjir yg dibincangkan tetapi isu Kolik Samak ni pengkhianat.

   Padam
  15. Nobody, Kolik Samak mengaku yang dia dan rakan2 mereka adalah PENGKHIANAT sama seperti adun DAP diSabah yang lompat parti dan ini di sahkan oleh Tuan Guru kamu iaitu LGE, amacam boleh sangkal apa yang dikatakan oleh tuan guru kamu tu bahawa mereka adalah PENGKHIANAT?.....kahkahkah

   Padam
  16. Memang DAPigs, mereka suka menternak babi dan manusia, babi untuk dimakan dan manusia yg berjaya diternak dan didedakkan akan dijadikan kenderaan tunggangannya.......kahkahkah

   Padam
  17. Pas Ikatan Gagasan Sejahtera (PIGS) kumpulan babi2 pemakan dedak haram.

   Padam
  18. Memang DAPigs, mereka suka menternak babi dan manusia, babi untuk dimakan dan manusia yg berjaya diternak dan didedakkan akan dijadikan kenderaan tunggangannya.......kahkahkah

   Padam
  19. Parti Auta Semalaysia @ PIGS

   KAH KAH KAH

   Padam
  20. Salam En. Tanpa Nama,

   Tau pulak cakap pasal akhlak!!!

   Yang cakap barua, tolol, pengkhianat, jebon, rosak akidah???

   Mat Sabu ke??? Khalid Samad ke??? Anwar Ibrahim ke???

   Tak!!! HAji HAdi yang syirik tu dan Dr. Mahfodz Ketua Ulama PAS!!!

   Abu Dzar al-Ghifari ketika belum Islam pernah meminta adiknya menerangkan sifat Rasulullah. Apa adiknya jawab???

   Menyeru kepada akhlak yang baik dan bercakap dengan bahasa yang indah tetapi bukan syair!!!

   Itulah ciri-ciri orang islam mukmin!!!

   Kalau dah maki hamun tu Islam apa???

   Tak payahlah cakap orang lain bacul, pengecut dan sebagainya. Kau tu "babi-babi" (PIGS)!!!

   Allah dah laknat seteruk tu masih tak sedar diri!!!

   Kesimpulannya di sini korang yang dah kena laknat Allah dengan gelaran "babi-babi tu pergi bertaubat dari sikap "babi-babi " korang yang selalu menunjukkan diri sendiri bodoh!!!

   Padam
  21. En. Tanpa Nama,

   Bila Khalid Samad (ayat Al-Quran ada menyebut tentang larangan memanggil orang dengan gelaran tak baik kau ni bodoh nak mampos ke Parti Islam tetapi maki hamun bukannya ikut Al-Quran pun) mengaku???

   Kau ada bukti??? Kau tak tahu hukum agama ke pasal memfitnah???

   Haji Hadi memang banyak mengeluarkan kenyataan bertentangan dengan Islam!!!

   Exco PAS Ustaz Azli Taliban pula kata kalau ada no keahlian PAS Allah kata lulus masuk syurga!!!

   Kahkahkah!!! Kau ni dah biul sangat ke apa sampai kenyataan mempermainkan Allah macam tu kau ikut!!!

   Memang parti kau dah sesat la!!!

   Kalau tak takkan Allah gelar korang "Babi-babi" (PIGS)

   Padam
  22. En. Tanpa Nama,

   Korang panggil DAPigs, sebab mereka suka menternak babi dan manusia konon!!!

   Korang tu yang Allah dah laknat sebagai "babi-babi" (PIGS), maksud DAPigs menternak kau lah "babi-babi" dalam bentuk manusia macam tu???

   Kau ni memang "babi-babi" yang tak kenal Tuan kaulah macam tu???

   Senang je!!! DAPigs ternak babi, kau pulak "babi-babi" (PIGS), DAP ternak kaulah!!!

   Hahahhahahahaaa!!!!

   Padam
  23. En. Tanpa Nama,

   Encik jangan jadi bodoh, cina sebenarnya dah tahu akan akibatnya ini melibatkan ekonomi mereka!!!

   Enciklah yang tolol sebab bodoh sangat tak tahu apa kaitannya RUU355 dengan ekonomi mereka???

   Sebut apa kaitannya???

   Minta maaf cakap, kalau Encik ni tak bodoh nak mampos dan tolol beritahu saya apa definisi ekonomi dan kaitan RUU 355 dengan ekonomi orang cina sampai diorang tolak tu!!!

   Dasar bodoh sampai alasan bangang macam tu nak dijadikan hujah!!!

   Patutlah perwakilan PAS Johor cakap korang ni bodoh!!!

   Patutlah korang PIGS diternak oleh DAPIGS untuk kena korban bagi makan orang!!!

   Bodoh sangat!!!

   Padam
  24. Encik Tanpa Nama,

   Saya ke Encik yang jangan jadi bodoh!!!

   Kat sini bukan isu Khalid Samad ni pengkhianat tetapi isu RUU 355 Amanah hantar surat minta penjelasan kenapa Haji Hadi yang syirik tu bacul kecut telur!!!

   Siapa yang bodoh sekarang???

   Padam
  25. Encik Tanpa Nama,

   Ya DAPigs memang menternak korang "babi-babi" (PIGS) untuk dimakan hahahhaaa!!!

   Korang takkanlah tak perasan korang ni sebenarnya "babi-babi" (PIGS)???

   Dah kena laknat Allah macam tu sekali korang masih nak berlagak lagi???

   Korang ni spesis Firaun tak??? Hahahhahaa!!!

   Padam
  26. Nobody, barua tetap barua takkan nak panggil sayang pulak, pengkhianat pulak takkan kita nak panggil mereka pahlawan, dah mereka memang pengkhianat dan barua seperti yang tuan guru kamu maksudkan. Sama je kan?

   Akhlak yang baik adalah tidak menipu, tidak khanat, tidak menabur fitnah, tidak maki hamun, tidak rasuah, tidak makan dedak tiap2 bulan dan ini semua sifat yang ada pada pemimpin pakatan hakprak. Macamana nak tadbir negara?

   Kesimpulannya disini apa yang kamu cakap itu adalah diri kamu sendiri dan pemimpin2 kesayangan kamu. Insaflah nobody, cukuplah tu maki hamun ulamak nanti bawa padah.

   Padam
  27. Nobody, jangan tegakkan benang yang basah, jemur dulu biar kering baru tegakkan.

   Kolik Samak dah mengaku kalau lompat parti bawa lari kerusi parti itu lah sebenar-benar PENGKHIANAT, tuan punya tubuh dah mengaku kamu pulak sibuk nak membela.

   Nobody, aku dah cakap kamu tak layak nak bercakap pasal dosa pahala, korang asyik buat fitnah pada PAS, UG la, 90 juta la, makan dedak umno la, mana buktinya?

   Oleh sebab itu kamu tak layak pun nak nasihatkan orang lain selagi diri sendiri penuh dengan maki hamun, irihati dan penabur fitnah.

   Nasihat aku pada kamu elok kamu pergi jumpa tubuh batang TGHA dan minta maaf dengan beliau diatas segala fitnah dan makian yang kamu ciptakan sebelum terlambat.

   Padam
  28. Yg paling jijik walaun2 tolol yg jd barua penjual agama, peralatkan Islam, menyesatkan akidah org melayu, menipu umat islam dan berketuakan lebai2 pemakan dedak duit curi rakyat terbesar di dunia yg tak pernah menafikan tuduhan. Walaun dah kantoi malu.kahkahkah

   Ulamak2 su akhir zaman ada ramai dlm Pas.

   Parti Auta Semalaysia @ PIGS memalukan Islam.

   Padam
  29. En. Tanpa Nama,

   Betul juga yang ENcik cakap tu. Babi kena panggil babi lah juga ye tak, takkanlah nak panggil sayang!!!

   PIGS kena ternak oleh DAPigs kena panggil PIGs lah juga ye tak takkan nak panggil pahlawan!!!

   Kalau akhlak baik, tidak maki hamun, tidak rasuah, tak makan dedak RM 90juta dan ini sifat yang ada dalam gagasan PIGS. Macam mana nak tadbir negara??? Mangsa banjir pun masih ada tinggal dalam khemah lagi sebab tulah Allah panggil korang "babi-babi" (PIGS)!!!

   Kesimpulannya di sini apa yang Encik cakap itu adalah diri seekor babi dan babi-babi (PIGS) yang lain.

   Insaflah Encik, cukuplah tu kena gelaran babi-babi (PIGS) jangan sampai jadi babi betul!!!

   Padam
  30. Nobody, kan aku dah cakap fitnah tu boleh merosakkan akhlak kenapa tabur fitnah jugak ni?

   Maki hamun pun adalah ciri-ciri manusia hipokrik dan bacul, berhujjahlah dengan fakta supaya nampak TGHA dan PAS dah tergelincir dari perjuangan asal PAS, baru kami boleh terima.

   Kalau setakat tabur fitnah dan maki hamun lebih baik berhujjah dengan budak tadika.

   Nobody, masih belum terlambat untuk kamu memohon keampunan dengan TGHA dan ulamak2 yang kamu fitnah dan maki hamun, jangan sampai nyawa dihujung rambut baru nak bertaubat, Insaflah bro.

   Padam
  31. En. Tanpa Nama,

   Encik pun jangan nak tegakkan benang yang basah!!! Tak payah jemur orang tau orang bodoh macam PAS mana boleh percaya!!!

   Saya tanya bila Khalid Samad mengaku??? Mana tarikh, bukti dan sebagainya???

   Nak bela apa memang tak ada bukti!!!

   Siapa Encik nak cakap saya tak layak bercakap pasal dosa pahala!!! Saya tak pernah dapat laknat Allah dengan gelaran PIGS!!!

   Encik dah dapat dah!!!

   PIGS nak kata orang tak layak cakap pasal dosa pahala, PIGS lagilah tak layak!!!

   Nasihat saya pada Encik agar Encik pergi masjid bertaubat minta maaf kepada orang yang koorang dah fitnah dan maki hamun sebelum terlambat!!!

   Jangan sampai di akhirat nanti baru sedar Allah dah beri tanda kenapalah Aku masih bersama babi-babi (PIGS)!!!

   Padam
  32. En. Tanpa Nama,

   Kan saya dah cakap Allah dah laknat korang dengan panggilan babi-babi (PIGS) kenapa masih nak jadi macam babi lagi???

   Memang PAS dah tergelincirlah sebab tu kena laknat Allah!!!

   Kalau setakat saman tadika pun kalah macam mana nak berhujah dengan korang!!!

   En. Tanpa Nama masih belum terlambat untuk Encik keluar daripada golongan PIGS yang selalu memfitnah dan memaki hamun tu, jangan samapi nyawa dihujung rambut baru nak bertaubat, insaflah Encik daripada PIGS!!!

   Padam
  33. Nobody, kamu tahu ke laknat Allah? Jangan berkata perkara yang sedara sendiri pun tidak faham sebab keadaan sedara sendiri pun hilang pertimbangan ketika ini, mana yang betul dan mana yang salah.

   Nobody, jangan membazir masa yang ada takut2 tak sempat, bertaubatlah sedara.

   Padam
  34. Nonody, wake up bro, yang tak percayakan PAS hanya kamu, pencacai kat sini dan PANDAP je.

   Lihat seminggu dua ni PAS dipujuk, PAS dirayu, PAS diajak untuk bekerjasama dengan mereka.

   Ramai nak jadi orang tengah. Madey, Muhyiddin , Azizah, Azmin, apa semua ni? Mereka bodoh ke atau PAS yang bodoh? Terhegeh-hegeh.

   UMNO, PKR dan Bersatu semuanya nakkan PAS, kamu jangan buat-buat tak tahu pulak, kenapa?

   Pasal PAS hebat, PAS bermaruah, PAS berintegriti, PAS berprinsip, PAS ada jentera besar dan semua itu tiada pada PANDAP.

   Nobody, sudah2 lah maki hamun tu, tak berbaloi pun, nampak sangat tahap kematangan kamu.

   Padam
  35. En. Tanpa Nama,

   Memanglah saya tahu. Cakap DAPigs sekali Allah beri PIGS kat korang nak cakap apa???

   Allah puji ke???

   Siapa kata saya tak faham???

   Kalau dah kata ada no keahlian PAS Allah kata lulus masuk syurga, saya kata itu mempermainkan dan menjual nama Allah cakap sekarang, saya tak faham ke???

   Encik yang tak faham agama jangan tuduh orang lain tak faham!!!

   Enccik belajar agama dulu kat mana sampai benak sangat ni???

   Padam
  36. Nobody, memang betul cina suka menternak babi untuk dijadikan makanan, tak caya? siapa bela babi kat Malaysia ni? Cina kan?

   Pemimpin DAP pulak menternak manusia untuk dijadikan kenderaan tunggangan mereka menyerang PAS dan ke putrajaya dengan dedak bulanan.

   Pasal tu ramai PENGKHIANAT dalam PANDAP, ini dah disahkan oleh tuan guru lim guang eng.

   Padam
  37. En. Tanpa Nama,

   Jangan nak tipulah. Mana bukti yang tak percayakan PAS hanya saya dan pencacai PANDAP je???

   Ada statistik tak??? Sumber daripada mana???

   Itulah, itulah orang yang tak berilmu memanglah cakap macam orang tak berilmu juga.

   Siapa kata PAS dipujuk macam bagus sangat???

   Itu hanya strategi politik jelah!!! Tak adanya orang ambil serius perkara macam tu!!!

   PAS hebat, bermaruah, berintergriti, berinsip ada jentera besar??? MY FOOT!!!

   Kalau jentera besar, takkanlah rakyat banjir tak ada rumah sampai sekarang tak ada pembelaan???

   Kalau bermaruah dan berintegriti, takkanlah cakap saman SR dalam tempoh sebulan sampai sekarang haram tak buat???

   Kalau hebat, takkanlah KWSP kakitangan Yayasan Islam Kelantan (YIK) tak boleh kot???

   En. Tanpa Nama, sudah-sudahlah membodohkan diri sendiri!!!

   Tabung milo dah kontang sibuk nak saman RM20,000.00 apa pun tak dapat!!!

   Lagi satu, kalau korang ni betul-betul beriman, takkanlah Allah beri tanda korang ni babi-babi (PIGS) hahaha!!!

   Padam
  38. Nobody, itu bukan laknat Allah itu kamu punya maki hamun, jangan gunakan nama Allah dengan perbuatan kita, ingat tu.

   Padam
  39. Encik Tanpa Nama,

   Sudahlah. Memang Allah tunjuk kebesarannya. Korang memaki hamun DAPigs, pengkhianat, jebon, barua, broker, rosak akidah dan sebagainya Allah tunjukkan perangai korang tu sama seperti babi!!!

   Nak cakap apa lagi??? Saya bukan tak belajar agama sampai tak tahu korang buat tu salah!!!

   Sebab tu kalau dah babi tu babi juga!!!

   Korang memaki hamun, memfitnah memang pandai kena batang hidung sendiri tau sakit!!!

   Memang saya percaya kuasa Allah yang tunjukkan korang ni macam babi!!!

   Allah suruh korang insaf!!!

   Padam
  40. Nobody, usah menyangkal perkara yang betul, hanya kamu yang berkata demikian tapi lain pulak kata-kata pemimpin kesanyangan kamu.

   Nobody, kalau betul itu satu strategi politik memang sah pemimpin korang hanya berlakon dan berpura-pura, inilah ciri-ciri manusia hipokrik.

   PAS bukan mudah untuk bekerjasama dengan pemimpin yang hipokrik.

   Nobody, kamu bercakap untuk diri kamu saja bukan mewakili pemimpin kamu.

   Oleh itu apa yang kamu katakan tidak mencerminkan keadaan sebenar.

   Pemimpin kesayangan kamu begitu mengharapkan kerjasama dari anak dara comel iaitu PAS, lihat diakhbar2 dan blog2 betapa berharganya PAS buat masa ini.

   Nobody, kesimpulanya disini apa yang kamu cakap tidak selari dengan apa yang pemimpin kamu cakap, cacamarba, lintang pukang dan tidak seiring.

   Fitnah dan maki hamun sudah jadi ulam harian kamu. Insaflah bro.

   Padam
  41. Nobody, sudahlah Allah dah tunjukkan satu demi satu pemimpin kamu makan rasuah, rasuah seks, pengkhianat, gila kuasa dan pangkat.

   Kamu sengaja membutakan mata dan memekakan telinga.

   Yang ada hanya maki hamun dan fitnah terhadap ulamak.

   Nobody, bertaubatlah bro.

   Padam
  42. Nobody, yang ni kamu kena fikr sendiri apa impact ekonomi cina apabila diperkasakan ruu 355.

   Gunakan akal sebaik yang mungkin, kenapa ianya melibatkan ekonomi mereka.

   Padam
  43. Nobody, yang bodoh kat sini ialah kamu kerana berjaya diperbodohkan oleh PENGKHIANAT.

   Padam
  44. En. Tanpa Nama,

   Sayang tak apa jangan taksub!!!

   Hipokrik apa?? Hipokrit lah!!! Eja pun tak reti!!!

   PAS memanglah tak boleh bekerjasama dengan sesiapa pun, sebab tu asyik kalah memanjang, sebab bodoh sangat!!!

   Tak kisahlah saya mewakili diri saya sendiri ke apa ke yang saya tau PAs sekarang menjual agama tak ada maruah apatah lagi integriti!!!

   Dan lagi satu jangan perasan anak dara yang comel bila usia pun dan lebih 50 tahun!!!

   Itu anak dara tua warga emas yang dah nyanyuk kedut seribu tetapi perasan anak dara yang comel!!!

   memfitnah calon kota damansara bertuhankan karl marx, memakan duit haram sebagai wakil rakyat kuat ponteng dan memaki hamun ramai orang sudah jadi ulam harian bukan saya tetapi haji hadi hahahahah!!!

   Nak nasihat orang sangat suruhlah haji hadi insaf!!!

   Lepas tu suruh dia jangan syirik!!! Ingatlah syirik adalah dosa yang Allah tak ampunkan kecuali bertaubat!!!

   Haji Hadi yang kuat memfitnah dan memaki hamun sampai jadi ulam harian, suruhlah dia insaf!!!

   Sebab tu Allah tunjukkan perangai dia macam babi!!!

   Padam
  45. Nobody, betulkan apa yang aku cakap?...kahkahkah

   Padam
  46. En. Tanpa Nama,

   Woi buta dan pekak!!! suka-suka cakap macam ni apa bukti!!!

   Cakap pasal ekonomi pun merapu, mereka cerita pula sejahat-jahat manusia pengkhianat jemaah apa ke bangang kau ni!!!

   Kau ni bodohlah!!!

   Kalau kau tak nak belajar agama, kau dah kena gelaran babi, kau masih nak tunjukkan kau tu bagus, kau boleh pergi mampos!!!

   Gaji staf YIK pun tak boleh bayar, habis tanah hutan korang tebang, mangsa banjir kau tak ada hati perut pun nak tolong, kau nak cakap pasal agama kau reka-reka lagi macam tak kenal dosa pahala macamlah aku bodoh sangat macam orang-orang PAS, kau ni dah sangap sangat ke apa???

   Rasuah seks apa??? Pay per view di Germany tu orang Amanah ke yang buat???

   Padam
  47. Nobody, sabar dulu jangan gelabah, rasuah seks ada, rasuah duit ada, rasuah banglo ada, scandal pun ada, semuanya berkaitan dengan akhlak, kamu masih nak bersekongkol dengan mereka? Cerdik sangat tu bro. Hebat pemikiran kamu.

   Nobody, bukan PAS je yang marahkan PENGKHIANAT, DAPigs pun marah bro.

   Nobody, jauhi sifat fitnah, PAS ada ramai ustaz dan tuan guru dan kami sentiasa bertalaki dan berusrah disurau2 dan Masjid, bukan hanya tadah doa untuk perasmian dan penutup sesuatu event je.

   Nobody, pasal gaji staff YIK kita serahkan pada Ustaz Ahmad Yaakub yang uruskannya, beliau adalah anak didik ATGNA.

   Nobody! macamana pulak Gagasan Sejahtera boleh digelar pigs pulak?

   Padam
  48. Nobody, kalau kamu sayangkan pemimpin kamu sepatutnya kamu kena selari dengan pemimpin kamu, itulah baru dikira pemimpin kesayangan.

   Nobody, hipokrit ke hipokrik kamu faham maksudnya kan?

   Nobody, kau tak perlu nak susah dengan TGHA, beliau lebih tahu apa yang beliau lakukan, kalau ada pun perkara yang syirik sudah lama persatuan ulamak menegur TGHA, kamu siapa? TGHA kenal kamu ke? Tak gitu Nobody?

   Nobody, semakin panjang tulisan kamu semakin banyak pulak fitnah dan maki hamun kamu yer? Begini ke cara orang yang mengaku dirinya cerdik pandai menunjukkan diri sebenar?

   Nobody, insaflah bro, jangan bersekongkol dengan mereka yang rosak akhlak dan hentikan segala fitnah dan maki hamun pada ulamak, itu yang terbaik buat kamu untuk waktu ini. Insaflah bro.

   Padam
  49. Pas parti politik yg merosakkan dan memecahbelah umat Islam dan org melayu selama puluhan tahun.

   Padam
 3. Hudud Allah dah takde. Yg ada skrg ruu 355 undang2 ciptaan Hadi dan hududuittt$$ haram 90juta.

  BalasPadam
  Balasan
  1. itu baru ruu 355....... korang, pengkhianat dan kafir harbi dah kecut telur belum hudud lagi, pengkhianat dan penipu ni memang takut bila dengar perkara berkenaan syariat Islam, bukan mereka takut dengan Allah tapi mereka lebih takut dengan kafir harbi yang menternak mereka....

   Padam
  2. Mungkinkah mereka berpendirian bahwa hilang redha Allah tak mengapa sbb boleh mohon ampun dan taubat. Hilang redha DAP lenyaplah undi non muslims..

   Padam
  3. Walaun tolol bak mai sini hadis atau ayat Al-Quran yg ada tertulis denda duit atas hukuman zina dan jenayah.

   Kalo Hadi tk menipu knp walaun pigs meroyan. Biarlah si lebai berbahas, berhujah dgn ahli2 parlimen sblm luluskan usul. Ingat ahli2 parlimen mcm walaun2 tolol Hadi yg berfikir guna siku dan lutut sbb tu suka kena lebong.

   Makan duit curi 90juta pun tak berani nak mengaku ada hati nk buat undang2 sendiri. Bila Pas nak saman SR? Selesai ni dulu baru ckp psl Islam.

   Padam
  4. Baru RUU 355, PAN dah spt cacing kepanasan bimbang DAP murka semurka-murkanya.. Inikan pula jika hudud nak dibentang.. masa tu terkencing-kencing PAN menyusun kata-kata agar DAP tidak terguris hati.. Undi non-muslim diutamakan redha Allah diketepikan..

   Padam
  5. Sapa yg panas wan rosli oi,atau kau yg tak mampu bentang ayat al quran n hadis yg mnyatakn hukum zina guna duit,tu sbb kau dipangil tolol.org tolol tu bila minta bukti beri alasan lain.ckap pusing2,kita tgok sidang parlimen dlm bulan ni aji sotong kau tu msuk ijn lagi pasal tak boleh jawab perbahasan.org mintak bukti dia cerita undi.kan bodoh albaghal wal bebal bin benak binti lebong tuu..kahkahkah..ahli pigs boleh lah kau auta psal kebanyakn tolol mcm kau yg tolol..kahkahkahkah

   Padam
  6. Panas panas.. Kena cukup berhati2 bimbang undi non muslims lesap..

   Padam
  7. Jual agama pun sanggup dgn menipu umat Islam dan ahli2 parti sendiri krn kepentingan politik peribadi..

   Padam
  8. Pas akan dimalukan oleh pemimpin2 mrk sendiri. Allah sedang membuka hijab parti politik jual agama ini beserta pemimpin mrk satu persatu.

   Umat Islam yg berakal dan rasional akan melihat sendiri pembohongan parti lebai penjual agama dan walaun2 mrk bersubahat menipu umat Islam dan ahli2 parti sendiri selama puluhan tahun.

   Padam
  9. Salam En. Tanpa Nama,

   Itu baru RUU 355 korang PIGS dah bodoh nak mamposs tak reti nak urus, belum lagi hudud yang sebenarnya, orang yang jual agama, memutar-belitkan hadis dan nas memang tak takut langsung dengan Allah tapi takut dengan Sarawak Report sampai sekarang kecut telur tak berani nak saman!!!

   Sarawak Report tu ISlam ke kafir???

   Nama je orang Islam tapi takut dengan kafir cakap belakang berdegar-degar!!!

   Padam
  10. Salam En. Ir. Anonymous,

   Mungkin PAS berpendapat mendapat kemurkaan Allah dengan gelaran "babi-babi" (PIGS) tak apa sebab boleh mohon ampun dan taubat.

   Hilang redha UMNO lenyaplah jawatan kluster agama dan sebagainya!!! Kan nak jadi penasihat!!!

   Setahu akulah, satu nasihatpun tak pernah, bersubahat lagi ada!!!

   Padam
  11. Salam En. Ir. Anonymous,

   Sejuk sejuk. Kena cukup berhati-hati takut kantoi lagi dengan Sarawak Report, tak tahu nak cakap orang putih macam mana nak saman???

   Kan mengaku bodoh!!!

   Padam
  12. Manusia yang menyokong pengkhianat dan bersekongkol dengan mereka adalah golongan yang buta hati, golongan ini selalu merasakan mereka semuanya betul walupun jelas ditpu.....yang salah akan dikatakan betul....jauhilah golongan ini kerana mereka sebenarnya bacul, hipokrik dan penipu.......kahkahkah

   Padam
  13. Kata ada bukti PAS ambil 90 juta samapi sekarang jgn kata 90 juta 90 sen susah untuk dibuktikan.

   Pemimpin PAS adalah pemimpin yang bersih dari rasuah sorry to say kalah nak dibandingkan pemimpin PAS dengan pemimpin umno dan paktan haprak jauh sudah pemimpin PAS meninggalkan mereka dibelakang. Integriti hanya ada dalam PAS. Kena ingat tu.

   Tentang saman SR korang tak perlu risau la, korang septutnya risau pasal tuan guru kamu tu, rumah tanpa banglo dah jelas buktinya, kamu patut risau apa akan jadi nanti apabila tuan guru kamu hilang kuasa dan hari-hari yang mendatang bertemankan round bar yang sejuk dan padat.

   Sampai masanya SR akan menyediakan duit secukupnya, kalau tak cukup sponsor kan ada.

   Padam
  14. Kata ada bukti PAS ambil 90 juta samapi sekarang jgn kata 90 juta 90 sen susah untuk dibuktikan.

   Pemimpin PAS adalah pemimpin yang bersih dari rasuah sorry to say kalah nak dibandingkan pemimpin PAS dengan pemimpin umno dan paktan haprak jauh sudah pemimpin PAS meninggalkan mereka dibelakang.

   Integriti hanya ada dalam PAS. Kena ingat tu.

   Tentang saman SR korang tak perlu risau la, korang septutnya risau pasal tuan guru kamu tu, rumah tanpa banglo dah jelas buktinya.

   Kamu patut risau apa akan jadi nanti apabila tuan guru kamu hilang kuasa dan hari-hari yang mendatang bertemankan round bar yang sejuk dan padat.

   Sampai masanya SR akan menyediakan duit secukupnya, kalau tak cukup sponsor kan ada. Kita tunggu.

   Padam
  15. Tu penipu sebenar kat atas tu kamu tak nampak ke?...kahkahkah

   Padam
  16. Tu kat atas tu dah terbuka hijabnya, jelas dan terang....kahkahakah

   Padam
  17. Pernah ke Hadi dan geng2 lebai Pas, pemakan duit curi rakyat 90juta menafikan tuduhan tsb? Walaun2 tolol sila bg link atau bukti penafian di sini.

   Padam
  18. DAPigs suka menternak babi dan manusia, babi jadi makanan mereka manusia yang kelaparan dedak akan jadi kenderaan mereka ke putrajaya....kahkahkah

   Padam
  19. Kalau cakapnya menipu dan tak ikut apa yang diri sendiri mengaku tak perlu ayat Quran la bro cukup dengan akal dah boleh kata mereka tu semua pengkhanat dan penipu......kahkahkah

   Padam
  20. Bawa la buktinya sekali....yang ezam dan razali bila pulak nak saman, mat sabu bila nak saman razali yang jadi posmen bawa dedak 15k setiap bulan?...

   Padam
  21. Bila Hadi dan geng lebai2 pemakan duit curi rakyat terbesar di dunia 90juta nak nafikan tuduhan. Walaun2 tolol Pas dah malu berketuakan lebai pemakan dedak haram.kahkahkah

   Padam
  22. Encik Tanpa Nama,

   Manusia yang buta hati ialah apabila ditunjukkan Allah sebagai "babi-babi" (PIGS) masih tak sedar diri lagi!!!

   Korang ni spises Namrud ke yang tak sedar laknat Allah!!!

   Jauhilah golongan ini kerana mereka sebenarnya telah mendapat laknat Allah.. HAHHAHAHHAHAHA!!!

   Padam
  23. En. Tanpa Nama,

   Mana ada pemimpin PAS bersih dari rasuah, takkanlah korang ni Allah gelar "babi-babi"(PIGS) kalau korang ni baik macam malaikat!!!

   Tentang SR kami memang tak risau, korang memang takkan saman pun!!!

   Kalau lawan lawyer tadika pun korang kalah, nak lawan dengan lawyer orang putih???

   Terkencing dalam seluar jelah.

   Apa nak buat, lawyer-lawyer PAS yang hebat-hebat semua dah masuk Amanah, tinggal yang tahap-tahap PIGS je!!!

   Tu yang kecut telur tu!!! Cakap orang putih tak reti Hahahhaaa!!!!

   Padam
  24. Encik Tanpa Nama,

   Ya DAPigs memang menternak korang "babi-babi" (PIGS) untuk dimakan hahahhaaa!!!

   Korang takkanlah tak perasan korang ni sebenarnya "babi-babi" (PIGS)???

   Dah kena laknat Allah macam tu sekali korang masih nak berlagak lagi???

   Korang ni spesis Firaun tak??? Hahahhahaa!!!

   Padam
  25. En. Tanpa Nama,

   Betul tu. Kalau Allah dah beri gelaran "babi-babi" (PIGS) tak perlu ayat Qran la bro cukup dengan akal dah boleh kata mereka tu sebenarnya babi-babi hahahhahaha!!!

   Padam
  26. n. Tanpa Nama,

   Mana ada pemimpin PAS bersih dari rasuah, takkanlah korang ni Allah gelar "babi-babi"(PIGS) kalau korang ni baik macam malaikat!!!

   Tentang SR kami memang tak risau, korang memang takkan saman pun!!!

   Kalau lawan lawyer tadika pun korang kalah, nak lawan dengan lawyer orang putih???

   Terkencing dalam seluar jelah.

   Apa nak buat, lawyer-lawyer PAS yang hebat-hebat semua dah masuk Amanah, tinggal yang tahap-tahap PIGS je!!!

   Tu yang kecut telur tu!!! Cakap orang putih tak reti Hahahhaaa!!!!

   Padam
  27. En. Tanpa Nama,

   Encik pun bawalah bukti kenapa RUU 355 mengganggu ekonomi orang cina???

   Teori ekonomi pun tak tahu, tahu sebut boleh lah!!!

   Padam
  28. En. Ir ANonymous,

   Itu baru RUU 355 korang PIGS dah bodoh nak mamposs tak reti nak urus, belum lagi hudud yang sebenarnya, orang yang jual agama, memutar-belitkan hadis dan nas memang tak takut langsung dengan Allah tapi takut dengan Sarawak Report sampai sekarang kecut telur tak berani nak saman!!!

   Sarawak Report tu ISlam ke kafir???

   Nama je orang Islam tapi takut dengan kafir cakap belakang berdegar-degar!!!

   Padam
  29. Nobody, kamu tak layak untuk gunakan nama Allah dengan maki hamun kamu tu, insaflah bro.

   Padam
  30. Nobody, hanya pemimpin PAS yang bebas rasuah dan berintegriti, berprinsip dan istiqamah.

   Tiada parti lain yang mampu menyaingi PAS.

   Padam
  31. Nobody, betulkan apa yang aku cakap, DAP yang menternak PAN maka jadi PANDAP....kahkahkah

   Padam
  32. Macamana Gagasan Sejahtera kamu boleh gelar babi pulak?

   Padam
  33. Nobody, hanya pemimpin PAS yang bebas rasuah dan berintegriti, berprinsip dan istiqamah.

   Padam
  34. Pas Ikatan Gagasan Sejahtera (PIGS). Ularmak2 pemakan dedak haram Pas yg bg gelaran kpd parti sendiri.

   Padam
 4. Syabas,yb khalid...liputan padat,bernas dan mantap.ternyata yb2 amanah jauh lebih berkualiti dibandinkn dgn pas yg hanya tau angguk kepala mcm terkukur.oooh,selama ni berapi2 cerita pasal hudud.... rupa2nya ia cuma hudud pas..politik pas.
  Klu nk bahas atas isu ini,saya x nmpak yb2 dr pas bole berbahas dan mgadakn prbincangan yg berkualiti..sebab apa???
  Yg bijak2,yg pintar2 semua da cabut tingglkn pas utk menggalas tanggongjawab yg lebih besar menyahut
  seruan dari parti AMANAH ...rahmat untuk semua....rahmatan lil alamin.
  Mosbi

  BalasPadam
  Balasan
  1. Islam rahmat utk semua makhluk dan alam. Agama Pas utk penganut2 bertaraf walaunta.

   Padam
  2. PENGKHIANATAN LIL ALAMIN.....kahkahkah

   Padam
  3. Pas dan walaunta2 pengkhianat agama Islam.

   Padam
  4. Hadi dan lebai2 Pas dah kenyang makan duit curi rakyat terbesar di dunia 90juta. Tak pernah lg dgr Hadi pembohong bersiri menafikan tuduhan tsb.

   Parti Auta Semalaysia.

   Padam
  5. Bawa bukti la bro....macam budak tadika je bunyinya....bila nak saman razali ni? 15 k dedak setiap bulan DAPigs hantar ke mat sabu....saman posmen tu....kahkahkah

   Padam
  6. Walaun bhai, bila Hadi dan lebai2 Pas makan duit curi rakyat nak nafikan tuduhan? Budak tadika pun tau lebai2 Pas penjual agama, menggadai iman, peralatkan Islam. Walaun tolol dah malu.kahkahkah

   Parti Auta Semalaysia @ PIGS

   KAH KAH KAH

   Padam
  7. En. Tanpa Nama,

   kenapa Encik asyik bercakap pasal tadika???

   Adakah kerana terkilan kalah saman tadika nak duit cepat RM 20,000 habuk pun tak ada yang dapat tuala good morning dan seumpama dengannya je???

   Orang bodoh memang selalu kalah!!! Hahahhaha!!!

   Padam
  8. Budak tadika pun tak percaya dgn parti jual agama, peralatkan Islam mcm walaunta2. Kena lebong dulu, kini dan selamanya..kahkahkah

   Padam
 5. Syabas,yb khalid...liputan padat,bernas dan mantap.ternyata yb2 amanah jauh lebih berkualiti dibandinkn dgn pas yg hanya tau angguk kepala mcm terkukur.oooh,selama ni berapi2 cerita pasal hudud.... rupa2nya ia cuma hudud pas..politik pas.
  Klu nk bahas atas isu ini,saya x nmpak yb2 dr pas bole berbahas dan mgadakn prbincangan yg berkualiti..sebab apa???
  Yg bijak2,yg pintar2 semua da cabut tingglkn pas utk menggalas tanggongjawab yg lebih besar menyahut
  seruan dari parti AMANAH ...rahmat untuk semua....rahmatan lil alamin.
  Mosbi

  BalasPadam
  Balasan
  1. Rahmahtanlilialamin macam ni bukan untuk semua tapi untuk PENGKHIANAT.....
   PENGKHIANATLILALAMIN.....boleh lupa begitu je bila Koloik Samak lebong.....kahkahkah....manusia, manusia

   Padam
  2. Yg jelas mlebong tu pigs je..takda hujah mula la merapu bagai.hakikatnya pigs yg jadi pengkhianat sbb dh mkn dedak umngok..tu yg jdi bongok.

   Padam
  3. Jelas dan terang Kolik Samak lebong dan memperbodohkan pencacai2 pakatan hipokrik...pencacai2 pulak buat2 tak dengar dan tak nampak dengan sikap hipokrik pemimpin mereka.....kahkahkah

   Padam
  4. Elok Kolik bagi penjelasan mengenai " Pengkhanat " yang beliau maksudkan. Pengkhanat ni perbuatan mulia atau hina?

   " YB Khalid, apa pandangan YB tentang lompat parti "

   " Errr, kalau lompat parti tak bawa lari sekali dengan kerusi itu hak dia, kalau dia lompat sekali dengan kerusi itu adalah " PENGKHIANAT " kepada parti dan rakyat "

   " Siapa mereka tu YB ? "

   " Errrrr, mereka tu ialah saya dan kawan-kawan saya yang digelar G18 "

   Layak ke manusia hipokrik, pengkhianat dan kaki lebong ni nak berbicara pasal hukum Islam? Bersihkan diri sendiri dulu, minta penjelasan dulu apa maksud " PENGKHIANAT " yang kamu maksudkan, hina ke mulia?, kalau perbuatan ini satu kemuliaan memang sah Kolik Samak kena jumpa doktor, kalau perbuatan ini satu kehinaan memang sah beliau hidup dengan penuh kehinaan selagi beliau belum bertaubat.

   Bersihkan diri dulu, bertaubat lah dulu sebelum kamu memperlekehkan usaha orang lain, jangan jadi manusia hipokrik.

   Padam
  5. Salam En. Tanpa Nama di atas,

   Pertama, kita tak bincang pasal pengkhianat dalam topik ni. Jangan nak lari tajuk. Contohnya kalau Encik ambil SPM karangan lari tajuk apa keputusannya. Gagal!!! Itupun kalau Encik ada SPM lah!!!

   Kedua, hipokrit yang sebenarnya bagi saya adalah mereka yang memperdagangkan agama untuk kepentingan sesuatu pihak!!!

   Saya dengar sendiri Dr. Zuhdi Marzuki, pengarah eksekutif pusat penyelidikan PAS memutar-belitkan hadis untuk merasionalkan kerjasama dengan UMNO!!!

   Islam apa yang korang cuba bawa sekarang???

   Korang nak suruh orang bertaubat korang pergilah bertaubat dulu dah banyak sangat buat kerja-kerja mungkar!!!

   Amat besar kemurkaan Allah atas orang yang berkata tapi dia tak buat!!!

   Korang yang hipokrit, mengkhianati perjuangan Almarhum Dato' Fadzil Hoor, Dato Nik Aziz dan TG yusuf Rawa, korang nak syok sendiri mengata orang pengkianat pulak???

   Janganlah bodoh sangat sampai macam tu sekali!!!

   Padam
  6. Salam En. Tanpa Nama,

   Rahmatan lil Alamin untuk semua manusia termasuk yang bodoh-bodoh belaka daripada PAS!!!

   Nak tengok Islam Rahmatan lil Alamin senang je, tengok mangsa banjir Kelantan!!!

   Kalau dan ada yang masih tidak berumah rahmatan apa???

   Itulah akibat kebodohan orang yang memilih orang yang bodoh!!!

   Kan bodoh jadinya!!!

   Tempat sendiri pun tak boleh rahmatan lil alamin, bodoh lil alamin adalah!!!

   Padam
  7. Setuju..mmg bodoh pun pigs.lagi2 wan rosli,deii bila mau saman sr.tulur mana deii..

   Padam
  8. Nobody, perkara kalau melibatkan akhlak kena bincang jugak pasal akhlak yang rosak akan merosakkan diri, apabila diri dah rosak tak layak lagi nak berbicara pasal syariat Islam selagi belum bertaubat.

   Nobody, maksud hipokrik ni berselindung dengan perbuatan yang merosakkan akhlak iatu tipu dan pengkhianat.

   Apakah perbuatan Kolik Samak ni tak perlu bertaubat? Sebagai pemimpin! akhlak seharusnya mulia macam pemimpin PAS, tak menipu, tak khianat dan sentiasa istiqamah.

   Nobody, betul tu amat besar murka Allah atas orang berkata tapi tak buat, contohnya Kolik Samak, kalau nak lompat parti jgn bawa lari kerusi parti, Kolik Samad tak buat pun, bawak lari jugak kerusi kan?

   So, kesimpulannya disini Kolilk Samak kena bertaubat dari sikap hipokriknya yang selalu menipu pencacai2 kat sini.

   Nobody, kamu sama je dengan G-18 kerana kamu selalu mengaitkan mereka yang telah mati, inilah sikap pengecut, bacul dan hipokrik.

   Padam
  9. Kata ada bukti PAS ambil 90 juta samapi sekarang jgn kata 90 juta 90 sen susah untuk dibuktikan.

   Pemimpin PAS adalah pemimpin yang bersih dari rasuah sorry to say kalah nak dibandingkan pemimpin PAS dengan pemimpin umno dan paktan haprak jauh sudah pemimpin PAS meninggalkan mereka dibelakang. Integriti hanya ada dalam PAS. Kena ingat tu.

   Tentang saman SR korang tak perlu risau la, korang septutnya risau pasal tuan guru kamu tu, rumah tanpa banglo dah jelas buktinya, kamu patut risau apa akan jadi nanti apabila tuan guru kamu hilang kuasa dan hari-hari yang mendatang bertemankan round bar yang sejuk dan padat.

   Sampai masanya SR akan menyediakan duit secukupnya, kalau tak cukup sponsor kan ada.

   Padam
  10. Kalau dah boleh bersekongkol dan sokong dengan pengkhianat yang jadi PENGKHIANAT LIL ALAMIN itu bermakna akhlak kamu dah sama2 rosak, akhlak boleh rosak bukan kerana cerdik atau bodoh seseorang itu...kena faham betul2.

   Padam
  11. Pas pengkhianat Islam.

   Padam
  12. Hadi dan lebai2 pemakan duit curi 90juta tak pernah menafikan tuduhan SR bermakna tuduhan tsb benar.

   Pas dan pemimpin2 tamak dlm kehinaan kerana peralatkan Islam.

   Padam
  13. Kalau ada bukti sila kemukakan, macam tuan guru kamu yang kat Penang tu kan dah jelas buktinya....banglo tanpa swimming pool....kahkahkah

   Padam
  14. Kolik Samak la pengkhianat Islam dan pencacai2 kat sini....kahkahkah

   Padam
  15. Hadi dan lebai2 Pas pengecut nak mengaku makan dedak duit curi 90juta. Walaun tolol dah malu..kahkahkah

   Hadi dan walaun2 Pas penjual agama pengkhianat Islam.

   Padam
  16. Encik Tanpa Nama,

   akhlak boleh rosak bukan kerana parti nama Islam atau tak Islam...Kalau dah panggil orang jebon, barua Dapigs dan sebagainya bukan tak berakhlak ke???

   Sebab tu Allah tunjukkan kemurkaannya dengan beri korang gelaran PIGS!!!

   Sapa nak bersekongkol dengan orang yang mendapat kemurkaan Allah... kena faham betul2.

   Padam
  17. Salam En. Tanpa Nama,

   Tau pulak cakap pasal akhlak!!!

   Yang cakap barua, tolol, pengkhianat, jebon, rosak akidah???

   Mat Sabu ke??? Khalid Samad ke??? Anwar Ibrahim ke???

   Tak!!! HAji HAdi yang syirik tu dan Dr. Mahfodz Ketua Ulama PAS!!!

   Abu Dzar al-Ghifari ketika belum Islam pernah meminta adiknya menerangkan sifat Rasulullah. Apa adiknya jawab???

   Menyeru kepada akhlak yang baik dan bercakap dengan bahasa yang indah tetapi bukan syair!!!

   Itulah ciri-ciri orang islam mukmin!!!

   Kalau dah maki hamun tu Islam apa???

   Tak payahlah cakap orang lain bacul, pengecut dan sebagainya. Kau tu "babi-babi" (PIGS)!!!

   Allah dah laknat seteruk tu masih tak sedar diri!!!

   Kesimpulannya di sini korang yang dah kena laknat Allah dengan gelaran "babi-babi tu pergi bertaubat dari sikap "babi-babi " korang yang selalu menunjukkan diri sendiri bodoh!!!

   Padam
  18. En. Tanpa Nama,

   Mana ada pemimpin PAS bersih dari rasuah, takkanlah korang ni Allah gelar "babi-babi"(PIGS) kalau korang ni baik macam malaikat!!!

   Tentang SR kami memang tak risau, korang memang takkan saman pun!!!

   Kalau lawan lawyer tadika pun korang kalah, nak lawan dengan lawyer orang putih???

   Terkencing dalam seluar jelah.

   Apa nak buat, lawyer-lawyer PAS yang hebat-hebat semua dah masuk Amanah, tinggal yang tahap-tahap PIGS je!!!

   Tu yang kecut telur tu!!! Cakap orang putih tak reti Hahahhaaa!!!!

   Padam
  19. En. Tanpa Nama,

   Banglo tu tak ada masalah. Beli pakai duit sendiri. Yang confirmnya PAS nak saman SR dalam masa sebulan!!!

   Takkan nak jadi munafiq pula ye tak, cakap kat belakang berdegar-degar rupanya pondan!!!

   Sekarang dah lebih sebulan, bila nak saman???

   Padam
  20. Nobody, orang hebat tak semestinya akhlak mulia, orang macam ni lah selalunya merosakkakan akhlak penyokongnya.

   Mereka sebenarnya bukannya hebat cuma mereka berani khianati parti dan rakyat, itu je kehebatan mereka, tak kemana pun.

   Nanti SR akan sediakan wang secukupnya, lihatlah nanti bro.

   Padam
  21. Nobody, hehehe, rasuah tetap rasuah la bro, beli rumah murah guna duit poket sendiri sambil tu ada power pulak nak tukar status tanah, hebat lakonan pemimpin hipokrik.

   Padam
  22. Beli range rover terlajak murah hanya di kelantan..rasuah tetap rasuah..

   Merompak balak haram KERAjaan isle kelantan..rompak tetap rompak

   Makan duit curi rakyat terbesar di dunia tak mengaku. Penyamun tetap penyamun..

   Hebat lakonan lebai2 hipokrik diternak ramai dlm Pas @ Pigs.

   Padam
 6. Pas memalukan Islam.

  BalasPadam
  Balasan
  1. Tu mamat kat atas tu yang memalukan Islam, mudah dibeli dan diternak...kahkahkah

   Padam
  2. Hadi dan lebai2 Pas makan dedak haram hasil duit curi rakyat terbesar di dunia. Tak pernah nafikan tuduhan bermakna betul.

   Walaun2 tolol penjual agama kena lebong dulu, kini dan selamanya.kahkahkah

   Padam
  3. Yang kat atas pula mamat yang mendapat kemurkaan Allah dengan gelaran "babi" (PIGS) untuk diternak hahahhaha!!!!

   Padam
  4. Kahkahkah.....itu bukan kemurkaan Allah itu maki hamun dari kamu yang merasakan diri diternak....kahkahkah

   Padam
  5. Maki hamun belajar dari ostad2 penjual agama Pas..kahkahkah

   Padam
 7. Jom kita sama2 kibarkan bendera PAN dan LGBT masa berarak nanti..

  BalasPadam
  Balasan
  1. Kah kah kah..walaun dah mati akal nak berhujah guna isu lgbt. Padahal arwah murshidul am Pas beramanat dikebumikn di negara pengamal lgbt, kafir harbi sekutu yahudi laknatullah..nak kena kibarkan bendera lgbt kt situ gak ke walaun?

   Padam
  2. Oh ok maknanya mmg adalah LGBT tuh.. Tahniah PAN..

   Padam
  3. Tahniah walaun Pas tlg mempromosikan lgbt..

   Padam
  4. Oh oh maknanya En. Ir Anonymous suka LGBT tuh... Tahniah PAS. Dulu Encik sekolah tahfiz ke??? Bukan nak menuduh tapi maklumlah, kes dah terbongkar sekarang!!!

   Tahfiz pun ada LGBT!!! Entah-entah dulu Encik masa sekolah tahfiz dulu ada senior paksa tak???

   Encik ni macam taksub dengan LGBT je!!! Entah-entah Encik ni, simpang malaikat 44!!!

   Padam
  5. Nobody, aku dah kata kamu memang suka memftnah....insaflah bro.

   Padam
  6. Sape2 nak belajar memfitnah serta memaki hamun boleh berguru dgn tuan guru Pas atau ostad2 Pas.kahkahkah

   Padam
  7. Nobody yg fitnah ke walaun yg kaki fitnah...x ingat lagi ke fitnah pil Kuda tu...vangang punya walaun

   Padam
  8. Bro nobody,usah dilayan pigs ni.mcm prof agus ckap mereka ni dari wad gila tnjung rmbutan,buang masa n gas lyan.kerat 18 bgun smula pun gitu juga.mari kita tumpu pd gerak kerja,mudah2an kita akn brjaya..biarkn wan rosli sesumpah tu.

   Padam
 8. Allah nak tunjukkan Kebesarannya. Puak walaun pas suka gelar orang Dapigs akhirnya tanpa sedar perancangan Allah itu Maha Cantik ...Pas membentuk pakatan PAS,IKATAN, GAGASAN SEJAHTERA ( PIGS)
  Kesiankan itu pun masih tidak sedar...Allah balas cash!

  BalasPadam
  Balasan
  1. Pigs dlm bahasa means babi babi..kahkahkah mmg babi pun

   Padam
  2. Penjual agama peralatkan Islam.

   Padam
  3. Syukurlah walau ditohmah sebegitu rupa namun ianya ternafi dgn sendirinya bila PAS asyik dipujuk utk berunding..

   Padam
  4. Bkn pujuk tapi PH kesian..Pas bakal melingkup di semua negeri termasuk Kelantan. kahkahkah

   Padam
  5. Pas dah jadi hampas kelapa jer...next pru kompom kelantan lebuh...babai pas

   Padam

Komenlah dan berhujahlah dengan baik...